i kategorin

Villkor 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 26 april 2021.