i kategorin

Styrelsen i bolaget har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga aktier i Direct Conversion enligt nedan villkor:
– Avstämningsdag för inlösen är den 27 april 2021
– 48,61 SEK utbetalas för varje inlöst aktie

Utbetalning av inlösenbeloppet kommer att ske den 30 april 2021 och bokas då in på din depå.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.