Aktuella företagshändelser

Här hittar du information om nyemissioner, splittar, uppköp och andra företagshändelser.

Alelion Energy Systems AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Alelion Energy Systems TO2

Villkor: 1:3, kurs 1,00 SEK per aktie.  Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och […]

Läs mer ›

Biotech-IGG AB: Nyemission

Villkor: 5:2, kurs 0,03 SEK per unit. För en (1) aktie i Biotech-IGG AB får du fem (5) uniträtter. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,03 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) B-aktier, två (2) TO1 och två (2) TO2. […]

Läs mer ›

Redsense Medical AB: Avknoppning av aktier i Odinwell AB

För en (1) aktie i Redsense Medical AB erhålls en (1) aktie i Odinwell AB. Sista dag för handel i Redsense Medical AB aktie med rätt till utdelningen var den 6 maj 2021. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi […]

Läs mer ›

Nolato AB: Split

Villkor 10:1 För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 11 maj 2021

Läs mer ›

Maha Energy TO 2 A: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Maha Energy TO 2 A.

Villkor: 1:1, kurs 7,45 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,45 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Biofrigas AB: Utdelning av Biofrigas TO 1

Villkor 1:5 För fem (5) aktier i Biofrigas erhålls en (1) Biofrigas TO 1. Sista dag för handel i Biofrigas aktie med rätt till utdelningen var den 4 maj 2021. Biofrigas TO 1 kommer att noteras på Spotlight den 12 maj 2021 och du kan handla i den via din depå. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd […]

Läs mer ›

Boliden AB: Split med obligatorisk inlösen.

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie. För varje inlösenaktie i Boliden erhålls 6,00 SEK. Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 5 maj 2021. Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 10 maj 2021 och den 31 maj 2021. Preliminärt datum för byte av […]

Läs mer ›

Terranet AB: Utdelning av Terranet TO4 B

Villkor 1:37 För trettiosju (37) st aktier i Terranet B erhålls en (1) st Terranet TO 4 B. Sista dag för handel i Terranets aktie med rätt till utdelningen var den 3 maj 2021.

Läs mer ›

Acrinova AB: Nyemission

Villkor 2:7, kurs 11,00 SEK per aktie av serie B För en (1) aktie i Acrinova AB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 11,00 SEK per aktie av serie B. Teckningsrätterna kommer att […]

Läs mer ›

Swedish Match AB: Split

Villkor 10:1 För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 6 maj 2021.

Läs mer ›

Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Avkastningsportföljen och Småbolagsportföljen. Från och med den 6 maj 2021 ser portföljerna ut så här: Avkastningsportföljen: Axfood, Byggmax, Coor, Diös, Intrum, JM, SEB A (ny), Tele2 B, Volvo B och Öresund. Småbolagsportföljen: AddLife, Azelio, Bahnhof, Beijer Alma, Bure, Cloetta, Dustin, Lagercrantz, Lindab, Lundin […]

Läs mer ›

Omvänd split: Tagmaster AB 1:25

Villkor 1:25 För fem (25) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 5 maj 2021.

Läs mer ›

Lifco B: Split 5:1

Villkor 5:1 För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 5 maj 2021.

Läs mer ›

Qlife Holding TO1: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av TO1

Villkor: 1:2, kurs 17,50 SEK per aktie. Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 17,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Sotkamo Silver AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Sotkamo Silver TO5

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Serstech AB: Nyemission

Villkor 3:17, kurs 1,95 SEK per aktie. För en (1) aktie i Serstech AB får du en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,95 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-05-07. Om du vill vara med […]

Läs mer ›

Medfield Diagnostics AB: Nyemission

Villkor: 1:6, kurs 4,20 SEK per aktie. För en (1) aktie i Medfield Diagnostics AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,20 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-05-07. Om du vill vara […]

Läs mer ›

Absolicon Solar Collector AB: Nyemission

Villkor 2:9, kurs 110 SEK per aktie För en (1) aktie i Absolicon AB får du två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 110,00 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-05-06. Om du vill vara med […]

Läs mer ›

OEM International AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 4:1, varav en (1) aktie är inlösenaktie. För varje inlösenaktie i OEM International erhålls 12,50 SEK. Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 30 april 2021. Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 6 maj och den 20 maj 2021. Preliminärt datum för byte av […]

Läs mer ›

Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Hästkällaren AB

Bolaget har delat ut aktier i Hästkällaren AB. För etthundrasextiotvå (162) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) B-aktie i Hästkällaren AB. Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 27 april 2021. Hästkällaren B är noterad på NGM Nordic SME och du kan handla i aktien via din depå.

Läs mer ›