Klagomål

Vi är angelägna om att ta hand om våra kunders missnöje i ett tidigt skede och dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi är angelägna om att tillgodose dina intressen och rätta fel som kan ha uppstått. Vi hoppas därför att du kontaktar vår kundservice så snart du är missnöjd med hantering av ditt ärende eller vårt bemötande. Du kan ringa till kundservice på 08-5065 1700 eller skriva ett mejl till kundservice@aktieinvest.se.

Får du inte den hjälp du har förväntat dig av att kontakta kundservice kan du skicka in ditt ärende till klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig är lite striktare och kräver dessvärre en skriftlig redogörelse av ärendet i fråga. Ange grunderna för ditt klagomål och det krav du har på rättelse eller kompensation. Klagomålsansvarig kommer återkomma med bedömning och beslut i ärenden inom 14 dagar från att klagomålet kom in. Du kan skicka ett brev till klagomålsansvarig på Aktieinvest FK AB, Att: Klagomål, 113 89 Stockholm eller på mejl till klagomal@aktieinvest.se.

Är du missnöjd med svaret från klagomålsansvarig eller vill du bara bolla frågan med någon som kan regler och lagar?

Ja, då kan du föra ärendet vidare kostnadsfritt hos Allmänna Reklamationsnämnden – ARN (www.arn.se). Du har även möjlighet att föra tala i allmän domstol mot vissa kostnader.

Vill du bara ha råd i frågan kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (www.konsumenternas.se). Även här är ARN behjälplig. Är du medlem i Sveriges Aktiesparares Riksförbund har du möjlighet att ställa frågor till deras Aktiejuridiska rådgivning (se mer på www.aktiespararna.se).