Kriterier för aktieportföljerna

Här kan du läsa om kriterierna för våra aktieportföljer som du kan handla i Portföljorder via gamla Internettjänsten. 

Här är aktieportföljerna

Aktieportfölj Investmentbolag

Kriterier för portföljen:

Portföljen ska innehålla de fem aktier med högst börsvärde avseende de investmentbolag som är noterade på Stockholmsbörsen. De aktier som ingår i portföljen måste ingå i sortimentet för Aktieinvest Andelsorder. Aktieinvest förbehåller sig även rätten att ändra portföljens sammansättning om marknadshändelser sker som påverkar portföljens innehav. 

Aktieportfölj Topp 9

Topp 9 innehåller de nio bolag som har störst börsvärde i nio av huvudsektorerna enligt Stockholmsbörsens branschfördelning. 

Aktieportfölj Junior

Portföljen har ett lägre minimibelopp än våra andra portföljer. Syftet är att man även med ett mindre belopp kan få en god riskspridning vid tex. sparande till barn och barnbarn. Portföljen ska innehålla de aktier med högst börsvärde inom respektive bransch för de fem största branscherna på Large Cap på Stockholmsbörsen. Kriterier för portföljen:

De aktier som ingår i portföljen måste ingå i sortimentet för vår Andelsorder. Aktieinvest förbehåller sig även rätten att ändra portföljens sammansättning om marknadshändelser sker som påverkar portföljens innehav. 

Aktieportfölj Hälsovård

Hälsovårdsportföljen innehåller ett urval med de fem bolag som har störst börsvärde inom branschsektorn hälsovård på Stockholmsbörsen. 

Aktieportfölj Dyrgripar

Aktieportfölj Dyrgripar är en portfölj som består av aktier som sparare i normala fall har svårt att investera i på grund av den höga aktiekursen. I Aktieportfölj Dyrgripar hittar du bland annat en schweizisk chokladfabrik och finansgurun Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway. Portföljen skall spegla de aktier med högst aktiekurs i Aktieinvests sortiment för Andelsorder. Kriterier för portföljen:

1) Portföljen skall spegla de aktier med högst aktiekurs i aktier som ingår i Aktieinvest Andelsorder.
2) Portföljen skall innehålla de sex aktier som har högst aktiekurs i svenska kronor i Aktieinvest Andelsorder. 
3) Aktieinvest bibehåller rättigheten att byta ut aktien med högst aktiekurs mot en annan aktie med lägre aktiekurs i samma bolag.

 

Aktieportfölj - Carls hållbara aktier

Aktieportfölj Carls hållbara aktieval representerar sammansättningen som Carl Rosén publicerar i första versionen av sin bok "Bli rik på ett hållbart sparande". Kriterier för portföljen:

Sammansättningen av aktier i den aktuella portföljen är de aktier som Carl Rosén publicerar i första versionen av sin bok "Bli rik på ett hållbart sparande". Skulle en ny version av boken komma så gör Aktienvest inga ändringar av de befintliga aktierna i aktieportfölj ”Carls hållbara aktier”. Portföljvikten avrundas till hela tal. Om portföljen inte kan avrundas jämt får de aktier med högts börsvärde högre vikt i portföljen. Om en aktie utgår ur Aktieinvests sortiment kommer portföljvikten ökas i övriga aktieslag. Eventuella företagshändelser behandlas enligt Aktieinvest FK AB:s ordinarie depåavtal.

Aktieportfölj Bas

Aktieportfölj Bas, (= tidningen Aktiespararens Basportfölj) följer Aktiespararnas Gyllene Regler, dvs. kontinuerliga köp i trygga tillväxtaktier och med god riskspridning. Portföljen innehåller 10 aktier där sammansättningen av aktierna kan förändras i och med varje nytt nummer av tidningen Aktiespararen.

Aktieportfölj Småbolag

Aktieportfölj Småbolag är framtagen av tidningen Aktiespararen. Den består av bolag som växer snabbare än genomsnittet och med något högre risk än exempelvis aktierna i Basportföljen. Småbolagsportföljen innehåller 16 aktier och sammansättningen av aktierna i portföljen kan komma att ändras i och med varje nytt nummer av tidningen Aktiespararen. 

Aktieportfölj Avkastning

En portfölj som vänder sig till den som föredrar rejäla utdelningar framför drömmar om stora börsklipp. Avkastningsportföljen innehåller 10 aktier och sammansättningen av aktierna kan komma att ändras i och med varje nytt nummer av tidningen Aktiespararen.