Ge bort en gåva som växer

En julklapp som ditt barn eller barnbarn kommer uppskatta, framförallt senare i livet, är att få ett sparande och framtida hjälp till att kunna förverkliga sina drömmar.

Vi tycker att ditt val att ge bort ett sparande som julklapp till ditt barn eller barnbarn är väldigt bra. Framförallt kommer det att vara uppskattat i framtiden när de köper sin första lägenhet, är på långresa eller efter en klarad uppkörning.

Checklista för att ge bort ett barnsparande

Det finns tre beslut att ta när du ska börja spara till barn. 

  1. Vem ska äga sparandet, du eller barnet?
  2. Vilken sparform vill du ha sparandet i? Ska du spara på ett investeringssparkonto eller traditionell depå?
  3. Hur ska du spara? Ska du spara varje månad eller göra engångsinsättningar, eller både och?

1. Bestäm vem som ska äga sparandet

Spara i barnets namn

Sparar du i barnets namn tillfaller sparandet barnet på 18-års dagen. Innan dess är det föräldrarna som sköter sparandet. De kan även ge någon annan en fullmakt att sköta depån, exempelvis en far- och morföräldrar.

Spara till barnet i ditt namn

Väljer du att spara i ditt eget namn handlar du på depån som om det vore din egen. Då bestämmer du själv när och hur du vill ge bort sparandet till barnet.

2. Välj sparform 

Ett sparande till ett barn kan du hos oss ha i två olika sparformer, på ett investeringssparkonto (ISK) eller en traditionell aktie- och fonddepå. Investeringssparkontot (ISK) har blivit ett populärt konto att ha sparandet på oavsett om ägaren är ett barn eller en vuxen.

Efter att du har bestämt vilken depåtyp du vill spara på ska du öppna ett konto. Tryck på någon av knapparna nedan baserat på vilken ägandeform du har valt.

Öppna ett konto i ditt namn

Du kan namnge kontot efter barnets namn. 

Öppna ett konto i barnets namn

Öppna konto

3. Sätt upp ett sparande

Sista steget är att besluta vad du ska spara i samt om du ska månadsspara eller göra engångsköp. Vår erfarenhet är att båda fungerar väldigt bra och det är upp till dig som sparare att bestämma hur mycket tid du vill lägga varje månad och år. 

Det vanligaste "sparsättet" bland våra kunder är att löpande månadsspara till ett barn. Fördelen med ett månadssparande är att:

  • Automatisk månadsdragning - köpen blir genomförda, 12 gånger om året
  • Det kostar bara 20 kr per köp (10 kr om du är medlem i Aktiespararna/Unga Aktiesparare) oavsett hur mycket du sparar varje månad
  • Ingen inlåsning av dina pengar
  • Ingen avgift om du sparar i fonder eller en Sparbox med fonder
  • Spara hur mycket du vill i aktier eller sparboxar med aktier till en fast avgift. 
  • Du kan sprida riskerna i både utländska och svenska aktier
  • Du kan spara från 100 kr per aktie

Vi har också ett brett utbud av aktier och fonder samt egna sparboxar och färdiga aktieportföljer som du kan månadsspara i.

Starta ett månadssparande

Gåvobevis

Vi har tagit fram ett gåvobevis som du kan ladda ner och ge till barnet. Ladda ner gåvobevis >

 

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.