Investeringssparkonto

Ett Investeringssparkonto, även kallat ISK, schablonbeskattas oavsett hur värdet av kontot har utvecklats under året.

Vi rapporterar allt till Skatteverket åt dig så du slipper redovisa varje köp och varje försäljning när du ska deklarera. Du betalar inte heller någon skatt på utdelningar på dina värdepapper.

Vad kan du spara på ett ISK?

Godkända värdepapper på ett ISK hos oss är de aktier och fonder som ingår i vårt sortiment. Du kan inte ha onoterade aktier på ett ISK. Har du såna kommer de att läggas på en vanlig traditionell depå. På ditt Investeringssparkonto kan du förvara kontanta medel i svenska kronor.  

Vem kan äga ett ISK?

Privatpersoner och minderåriga personer ha ett ISK. Om du vill sparar tillsammans med andra, t ex i en aktieklubb, är det en vanlig traditionell depå ni ska använda. Man kan inte ha flera ägare på Investeringssparkontot. Läs mer om att spara tillsammans här.

Statens investerarskydd

För dina pengar och värdepapper på gäller statens investerarskydd i enlighet med lagen (1999:158) om investerarskydd. För mer information om vilket skydd du har för dina pengar på en depå hos oss, se avsnittet om trygghet och säkerhet.

Så fungerar beskattningen på kontot - om du vill veta allt

Investeringssparkontot schablonbeskattas och för att göra det beräknas en schablonintäkt. 

För att räkna ut schablonintäkten måste man ta fram ett kapitalunderlag för depån. Kapitalunderlaget beräknas på en fjärdedel av:

  • Värdet på ISK vid ingången av varje kvartal
  • Insättningar av pengar på kontot under året
  • Värdet av värdepapper som flyttats in till kontot under året

Nu vet du var kapitalunderlaget är.

Sedan räknas schablonintäkten ut.

Man räknar ut schablonintäkten genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + ett tillägg på 0,75 %.

Per den 30 november 2015 är statslåneräntan 0,65 %. (Tillägget med 0,75 % är pga Skatteverkets nya regler för skattegolv som infördes från och med år 2016. Man har också bestämt att som lägst, ska schablonintäkten beräknas till 1,25 %.)

 

Schablonskatten 2016 är 30 % av 1,40 % (statslåneräntan 0,65% + 0,75%), dvs. 0,42 %.

Uträkningen här ovanför behöver du inte göra. Vi räknar ut din schablonintäkt och lämnar in kontrolluppgiften till Skatteverket. När du får din deklaration är schablonintäkten förtryckt. 

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen för 2017.

Nytt: 2017 sänks schablonskatten

Per den 30 november 2016 är statslåneräntan 0,27 %. Schablonskatten 2017 är 30 % av 1,25 %,  dvs. 0,375 %. Den gäller för ditt Investeringssparkonto 2017 och tas upp i den deklaration som du lämnar in 2018.

Nackdelar med kontot

Nackdelen med ISK är att du behöver betala schablonskatten även de år du inte gjort några vinster eller avyttringar från din aktieportfölj.

Du kan inte heller kvitta eventuella förluster mot vinster för de aktier och fonder du har på ditt investeringssparkonto.

 

Läs Skatteverkets information om Investeringssparkontot här.

Fördelar med ISK:

  • Du slipper deklarera enskilda affärer
  • Du betalar ingen skatt på utdelningarna på svenska aktier
  • Du står själv som ägare för dina aktier och fonder

 

Kul att veta?

Här är schablonskatten de senaste åren:

Deklarationen 2016 (inkomstår 2015)          0,90%

Deklarationen 2015 (inkomstår 2014)          2,09%     

Deklarationen 2014 (inkomstår 2013)          1,49%

Deklarationen 2013 (inkomstår 2012)          1,65%