Kategori Sparande

Vad tror experterna om börsen 2018?

Håll koll på räntan i Sverige och USA och bolagen där insynspersonerna köper och säljer. Och försök hitta bolag med bra företagsledning som inte påverkas så mycket av konjunkturcykler.

Det är några av tipsen från Erik Brändström, Spiltan fonder, Erik Lidén, Insiderfonder och Kristoffer Lindström på Redeye. Läs mer om vad de tror vi har att vänta av börsåret 2018.

Kristoffer Lindström, analytiker Redeye

Hur summerar du börsåret 2017?

Börsen i stort har fortsatt att utvecklas väl och OMXS30 har haft en uppgång med runt 4,5 procent under året. Riskaptiten verkar fortsatt ligga på relativt höga nivåer, en indikation på detta är att antalet nya bolag som noterats under 2017 har fortsatt i strid ström. Som jag ser det så befinner vi oss på fortsatt höga nivåer men att vi under året har fått se att vinsterna vuxit i kapp värderingarna något. Vi på Redeye fortsätter känna av ett stort intresse från bolag att notera sig på börsen och god investerar efterfrågan. Det brukar vara tecken på en hög riskvilja, vilket också brukar vara fallet när man närmar sig en topp på en börscykel.

Vad tror du om techsektorn 2018 – vad kommer att påverka den, blir det ännu ett starkt börsår för techbolagen?

Jag är fortsatt optimistisk till techbolagen då jag anser att de gynnas av starka underliggande trender i samhället. De fem stora som allmänt brukar benämnas vid GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon och Microsoft) fortsätter att expandera till nya vertikaler, denna utveckling kommer inte stanna av. Frågan är vad som kommer befinner som ”techbolag” om några år, då teknik är en sådan vital del för de flesta av dagens företag.  Det finns skillnader mellan de typer av bolag som växer fram i Sverige jämfört med USA, primärt tror jag det grundar sig i visa typer av kompetenser som självmant drar sig till och är svåra att finna utanför Silicon Valley. I Sverige har en rad framgångsrika bolag inom exempelvis videospel vuxit fram och man brukar allmänt prata om det ”svenska spelundret”. Vi är även duktiga och framstående inom Fintech, Telecom samt olika digitala konsumentvertikaler. Sverige i stort lyfts fram internationellt som en av de främsta nationerna när det kommer till techbolag och innovation. Framgångarna är ingen slump utan rotar sig i vår kultur, utbildningssystem och tidiga internationella företagsframgångar.

Vad kommer du hålla ett extra öga på under 2018 – något som kan indikera att man ska vara försiktig vs tvärtom?

På Redeye fokuserar vi primärt på mindre bolag, småbolagen har i snitt sett en uppgång på cirka 9 procent under året. Det senaste halvåret har de större bolagen haft en relativt starkare utveckling än de mindre, vilket kan vara ett tecken på allt mer dämpad riskvilja. Jag tycker man ska fokusera på bolagens enskilda utveckling och inte se så mycket ”top-down”, men man kan i alla fall konstatera att vi idag ligger närmare en topp än en botten i börscykeln. Låga räntor bidrar fortsatt till att alternativ avkastningen är för låg, vilket gör att pengar placeras på aktiemarknaden. Jag förespråkar starkt att se till bolagens utveckling och investera i företag som man gärna skulle äga även om de inte var noterade. Leta företag som inte påverkas av konjunkturcykler, med bra företagsledningar där man har ett aktieägarfokus, konkurrensfördelar och skalbara affärsmodeller. Har man ett sådant fokus är den allmänna börsutvecklingen av mindre vikt.

Vilka är dina favoritaktier för 2018 och varför?

Jag kan slå ett slag för tre aktier som jag själv och bevakar som analytiker. THQ Nordic, ett spelföretag med en mycket kompetent ledning och en stark portfölj pipeline under 2018. Cherry Group som diversifierat bolag inom Online Gambling, de har haft det lite motigt under 2017 men jag ser klara tecken på vändning under nästa år. West International som leverera betallösningar till fysiska butiker, de har genomgått ett flertal år av teknikinvesteringar och satsningar utomlands som bör börja ge frukt under 2018 och framåt.

Erik Lidén, förvaltare Insiderfonder

Hur summerar du börsåret 2017?

Uppgången för Stockholmsbörsen på drygt 10 procent ligger något högre än det historiska genomsnittet. Kurserna fortsatte upp som en konsekvens av en fortsatt god riskvilja hos investerarna i kombination med en historiskt låg ränta. Många av nyintroduktionerna utvecklades också bra vilket bidrog till en ökad riskaptit, även om flera på senare tid har haft en sämre utveckling.

Utvecklingen på börsen var någorlunda väntad för mig som tittar på insynspersonernas agerande inför 2017. Insidersentimentet som mäter utvecklingen på andelen köp i insynshandeln de senaste 18 månaderna var vid årsskiftet i en fallande trend. Det betyder att förväntan är en stigande börs. Utvecklingen på Stockholmsbörsen fram till att sentimentet vände till en positiv trend var 12 procent. När sentimentet vände till en positiv trend i början av maj månad, vilket då indikerade att vi stod inför en tuffare börsutveckling, har börsen varit oförändrad.

Hur har alla insiders agerat under året och finns det några tecken på ett förändrat beteende för 2018?

När vi går in i 2018 så talar det mesta för att börsen står inför en ordentlig prövning. Insidersentimentet är i stigande trend och därför är min syn på börsen försiktigt negativ. Det finns andra faktorer, som exempelvis inköpschefsindex, som istället indikerar fortsatt stigande kurser. Min grundsyn är sjunkande kurser på Stockholmsbörsen under 2018 och en ökad andel insynsköp.

Vad håller du ett extra öga på under 2018 – något som kan indikera att man ska vara försiktig vs tvärtom?

Ränteläget, såväl i Sverige som i USA. Att höjningarna kommer kan vi nog räkna med. Men hur snabbt de sker och den exakta tidpunkten kan påverka börsen mycket. I den nedgångsperiod som jag väntar mig är det extra viktigt att notera i vilka bolag insynspersonerna köper och säljer. Det kan ge en bra fingervisning kring vilka bolag man bör sälja av och vilka det finns anledning att öka i.

Vilka marknader tror du på inför det nya året och tvärtom? Och varför?

Värderingarna på de asiatiska marknaderna ser attraktiva ut, det är bara Japan som ser dyrt ut. På Insiderfonder har vi fonder som placerar i Australien och Kanada och det är två marknader med attraktiva värderingar. Sverige börjar bli dyrt och insynspersonerna här har också indikerat att det kommande året kan bli tufft.

Vilka är dina favoritaktier för 2018 och varför?

Jag tror att flera hårt straffade aktier under 2017 kommer att vara bland vinnarna under 2018.

Allt fler gör idag sina köp av varor på nätet istället för i fysiska butiker. Ett bolag som inte har hängt med i denna omställning som har pågått under ett antal år är Hennes & Mauritz. När en aktie blir tillräckligt ”out of fashion” så sjunker priset långt under vad som är fundamentalt motiverat och HM-aktien är inne i en sådan negativ spiral just nu. Därför tror jag det kommer dyka upp bra köplägen i aktien på våren. Stefan Persson verkar också tycka att aktien har fått oförtjänt mycket stryk eftersom han har köpt aktier för 11 miljarder under året.

Två bolag med liknande problem är MQ och Clas Ohlson och även där kan det finnas bra köplägen under 2017. Men min syn påverkas av om insynspersonerna i bolaget köper eller säljer och det återstår att se vilken vägledning de ger oss i dessa bolag.

Erik Brändström, Vd Spiltan fonder

Vad tror du om den svenska börsen 2018 – vad kommer att påverka den, vilka sektorer kommer att gynnas/missgynnas och blir det ännu ett starkt börsår?

Att ta med sig in i 2018 är att riskerna ökar i takt med stigande tillgångspriser och så länge riskinsikten (och därmed även risktoleransen) inte är ikapp risktagandet måste vi även framöver tyvärr vara beredda på snabba kast och att det återigen kan bli ”stökiga” perioder. Därför är det idag extra viktigt att se över sitt sparande och val av både land, bransch och bolag. Risk och avkastning hänger alltid ihop. De låga (och i Sverige negativa) styrräntorna ger både möjligheter och utmaningar för att kunna skapa avkastning. Vi på Spiltan gör inga prognoser på börsen som helhet utan lägger vår tid och fokus på det vi kan påverka – och det är att välja rätt bolag att investera i.

Vad håller du ett extra öga på under 2018 – något som kan indikera att man ska vara försiktig vs tvärtom?

När det pratas investeringar är det ofta fullt fokus på att ”hitta vinnarna” men över tid har det visat sig att den kloka strategin egentligen är att undvika dåliga bolag och därmed minska risken att göra stora misstag. Genom att vi på Spiltan Fonder har ett tydligt ramverk för vad ett ”Spiltan-bolag” är ger det oss goda förutsättningar att undvika de stora misstagen. Vi undviker helt enkelt att investera i bolag som är verksamma inom branscher där förutsättningarna är osäkra och oförutsägbara.

Bolag vi gillar och investerar i måste passa in i vårt ramverk för vad som är ett ”Spiltan Fonder-bolag”. Kriterierna är; 1. Verksamhet vi förstår 2. Förutsägbar verksamhet 3. Långsiktigt uthållig och hållbar verksamhet 4. Höga marginaler och räntabilitet 5. Stabilt kassaflöde 6. Ärlig och rationell ledning samt bra ägare 7. Stabil historik. Klarar bolaget av dessa kriterier och aktien prissätts (dvs börskursen) rimligt i förhållande till bolagets värde är det ett bolag som vi vill äga

På andra sidan, dvs bolag och branscher vi undviker finns; prospekteringsbolag – exempelvis gruvor, olja och andra råvaror; forskningsbolag – exempelvis inom biotech och ny teknik; förhoppningsbolag – inom tex  IT, läkemedel eller annan ny ännu ej etablerad teknik/produkt/tjänst och ”utbud- och efterfrågan-bolag” – bolag vars framtid styrs av tillgång/efterfrågan på en underliggande råvara.

Sammanfattning; För framgång 2018 = Undvik misstagen!

Vilka är dina favoritaktier för 2018 och varför?

Ser vi framåt har vi i grunden en positiv resultattrend och fortsatt låga räntor vilket talar för aktier som ett bra alternativ. Draghjälp från konjunktur/omvärld stödjer denna bild. Men köp inte bara ”börsen” eller senaste trenden utan säkra osäkerheten genom att välja rätt bolag. Ju större möjlighet bolaget har att skapa egengenerade resultat (= tillväxt) desto bättre. Favoritaktie under 2017 har för oss på Spiltan Fonder helt klart varit Troax Group AB. Om ett år lovar jag att berätta vilken aktie som var favoriten 2018…

Logga in för att se din portfölj

LOGGA IN

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.