Kategori Okategoriserade

Topp 3 bäst presterande sparboxar och portföljer

2022 var ett turbulent år, både i världen och på börsen. Då kan det vara skönt att ha ett långsiktigt perspektiv på sitt sparande. Därför har vi sammanställt de sparboxar och färdiga aktieportföljer som presterat på topp över tid, sedan de startat och fram till 30 december 2022.

Börja månadsspara idag

Månadsspara i gröna aktier

Topp 3 sparboxar

Dividend Champions +96,73 %

En box med utdelningar i fokus. Här finns de sex amerikanska bolag som flest år i rad har ökat sin aktieutdelning, så kallade Dividend Champions.

Placeringsstrategi: Utdelningsfokus.

Sparboxens utveckling 2 mars 2017 – 30 december 2022

Dividend Champions +96,73 %

OMXS30 +29,29 %

Utvecklingen för sparboxen Dividend Champions

Grafen räknar inte med avgifterna för ett sparande i en sparbox.

Börja spara i sparboxen

Läs mer om Dividend Champions >

 

Dyrgripar +67,79 %

Det finns många aktier som sparare i normala fall har svårt att investera i på grund av den höga aktiekursen. Nu kan du spara i sex av världens dyraste bolag i en box!

Placeringsstrategi: Sparboxen innehåller de aktier med högst aktiekurs i vårt sortiment för Andelsorder.

Sparboxens utveckling 13 mars 2020 – 30 december 2022

Dyrgripar exkl. utdelning +67,79 %

OMXS30 +48,45 %

Utvecklingen för sparboxen Dyrgripar

Grafen räknar inte med avgifterna för ett sparande i en sparbox.

Börja spara i sparboxen

Läs mer om Dyrgripar >

 

The Magic Box +101,54 %

Vi har inspirerats av boken ”The Little Book that Beats the Market” och dess så kallade ”magic formula” och skapat The Magic Box med sex amerikanska bolag.

Placeringsstrategi: Lågt värderade bolag med hög avkastning.

Sparboxens utveckling 2 mars 2017 – 30 december 2022

The Magic Box exkl. utdelningar +101,54 %

OMXS30PI +29,29 %

Utvecklingen för sparboxen The magic box

Grafen räknar inte med avgifterna för ett sparande i en sparbox.

Börja spara i sparboxen

Läs mer om The Magic Box >

Hur gick det för de andra sparboxarna?

Se alla sparboxars utveckling >

Topp 3 färdiga aktieportföljer

Läs även: ”Möt förvaltaren bakom portföljerna”

Avkastningsportföljen +240,41 %

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningsaktier och aktieutdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Starta ett sparande i Avkastningsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling 15 mars 2011 – 30 december 2022

Avkastningsportföljen +240,41 %
OMXS30GI +189,60 %

Utvecklingen för Avkastningsportföljen

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkrad depå.)

Börja spara i Avkastningsportföljen

Läs mer om Avkastningsportföljen >

 

Basportföljen +244,89 %

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i ”trygga” tillväxtaktier med god riskspridning enligt Aktiespararnas gyllene regler.

Starta ett sparande i Basportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling 15 november 2010 – 30 december 2022

Basportföljen +244,89 %
OMXS30GI +179,56 %

Utvecklingen för Basportföljen

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkrad depå.)

Börja spara i Basportföljen

Läs mer om Basportföljen >

 

Småbolagsportföljen +221,15 %

Småbolagsportföljen från tidningen Aktiespararen innehåller små- och medelstora bolag som växer snabbare än genomsnittet.

Starta ett sparande i Småbolagsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling 15 mars 2011 – 30 december 2022

Småbolagsportföljen +221,15 %
OMXS30GI +189,60 %

Utvecklingen för Småbolagsportföljen

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkrad depå.)

Börja spara i Småbolagsportföljen

Läs mer om Småbolagsportföljen >

Hur gick det för de andra portföljerna?

Se alla portföljers utveckling>

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Dag Rolander