Kategori Okategoriserade

Spara tillsammans med barnen

Gör sparandet med barnen till något kul och involvera hela familjen. Genom att vara delaktiga får barnen ovärderlig kunskap om sparande och ekonomi som kommer vara till stor nytta i framtiden.

Mikael Näslund, vice vd på Aktieinvest, köpte sina första aktier som tolvåring och var tidigt engagerad i Unga Aktiesparare. Intresset för sparande har hållit i sig. Här delar han med sig av sina erfarenheter om barnsparande.

Involvera barnen och ha skoj

Låt dina barn vara delaktiga i den mån de kan. Kanske kan de vara med och välja aktier. Diskutera vad de kan göra med sin veckopeng. Sparandet blir roligare när barnen är involverande och förstår hur sparande och konsumtion hänger ihop. Jag var tolv år när jag steg in på banken i Härnösand och köpte mina första aktier i H&M. Jag kommer ihåg hur spännande jag tyckte det var och att jag med stort intresse följde aktien på Text-TV, sidan 204. Jag vill ge mina barn goda förutsättningar genom att tidigt vara involverade i sitt sparande.

Vårt barnsparande

Jag och min fru Marie har tre barn. Hilding 6 år, Edith 4 år och Harald 10 månader. Inte så gamla ännu men de har redan fått vara involverade i sitt sparande. Flera gånger har det hänt att äldsta sonen har avstått en del av sin veckopeng för att låta den växa vidare på kontot. Det är häftigt!

Samma förutsättningar för barnen

När Hilding föddes började vi månadsspara till honom men allt eftersom familjen utökades valde vi att samla barnens sparande på ett konto. Detta för att förändringar på aktiemarknaden inte ska påverka barnens sparande olika och för att det ska bli så rättvist som möjligt. Allt sparande sker i våra namn för att vi ska ha kontroll över kapitalet tills barnen är redo att ta ansvar över pengarna.

Investeringssparkonto – ett enkelt val för oss

För det gemensamma kontot har vi valt sparformen investeringssparkonto (ISK), vilket passar bra för ett långsiktigt sparande. Här är de största fördelarna med ett sådant konto:

  • Låg skatt på innehavet
  • Enkelt att deklarera
  • Ingen skatt vid försäljningar
  • Ingen skatt på utdelningar
  • Det statliga investerarskyddet gäller och du har möjlighet att delta på bolagets stämma

Placera i aktier och fonder – risk ger möjlighet till avkastning

Vi månadssparar till barnen i aktier för att få så hög avkastning som möjligt. Eftersom tidshorisonten för sparandet är lång tycker vi att fördelarna överväger riskerna. Historiskt har det visat sig att placeringar över längre tid i aktier och fonder har utklassat andra mindre riskfyllda sparformer.

Månadsspara – sprid risken över tid

Det behöver inte vara stora belopp som du sparar till dina barn, avkastning över tid ger stor effekt. Om du har möjlighet att spara 300 kronor varje månad tills ditt barn fyller 18 år har du med åtta procents avkastning ett kapital på mer än 140 000 kronor på 18-årsdagen. Den totala insättningen uppgår då till cirka 65 000 kronor och avkastningen är hela 75 000 kronor. Fortsätter du spara till 25-årsdagen har kapitalet vuxit till cirka 275 000 kronor. (Skatter och avgifter är inte medräknat i exemplet)

Oavsett hur du sparar till dina barns framtid är det viktigaste är att sparandet blir av.

Lycka till!

/Mikael

Mikael Näslund

Vice vd, Aktieinvest

Mikael Näslund med barnen Hilding och Edith.

Läs mer om hur du kan spara till ett barn här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.