Kategori Okategoriserade

Så gick våra färdiga aktieportföljer

Börsåret 2022 har varit en turbulent upplevelse för de flesta. Här kan du se hur våra färdiga aktieportföljer presterat från start fram till 30 december 2022. Hur har det gått för din favorit?

aktieinvest-fordelar

Hur har det gått för ditt sparande?

Om du månadssparar i en färdig aktieportfölj och vill se hur det gått för just ditt sparande, logga in på din depå.

Så här gick det för aktieportföljerna:

Läs mer: ”Topp 3 bäst presterande sparboxar och portföljer”

Småbolagsportföljen +221,15 %

Småbolagsportföljen från tidningen Aktiespararen innehåller små- och medelstora bolag som växer snabbare än genomsnittet.

Starta ett sparande i Småbolagsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling 15 mars 2011 – 30 december 2022

Småbolagsportföljen +221,15 %
OMXS30GI +189,60 %

Utvecklingen för Småbolagsportföljen

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkrad depå.)

Portföljens innehav:

Börja spara i Småbolagsportföljen

Läs mer om Småbolagsportföljen >

Tillbaka till toppen

Avkastningsportföljen +240,41 %

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningsaktier och aktieutdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Starta ett sparande i Avkastningsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling 15 mars 2011 – 30 december 2022

Avkastningsportföljen +240,41 %
OMXS30GI +189,60 %

Utvecklingen för Avkastningsportföljen

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkrad depå.)

Portföljens innehav:

Börja spara i Avkastningsportföljen

Läs mer om Avkastningsportföljen >

Tillbaka till toppen

Basportföljen +244,89 %

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i ”trygga” tillväxtaktier med god riskspridning enligt Aktiespararnas gyllene regler.

Starta ett sparande i Basportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling 15 november 2010 – 30 december 2022

Basportföljen +244,89 %
OMXS30GI +179,56 %

Utvecklingen för Basportföljen

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkrad depå.)

Portföljens innehav:

Börja spara i Basportföljen

Läs mer om Basportföljen >

Tillbaka till toppen

Cleantechportföljen -71,35 %

Låt pengarna jobba för miljön – och dig.

Intresset för hållbara aktier ökar. Samtidigt är det många som tycker det är svårt att välja vilka aktier man ska spara i. Därför har vi tagit fram Cleantechportföljen.

Starta ett sparande i Cleantechportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling 10 mars 2021 – 30 december 2022

Cleantechportföljen -71,35 %
OMXS30GI +1,29 %

Utvecklingen för Cleantechportföljen

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkrad depå.)

Portföljens innehav:

Från och med september 2023 är Cleantechportföljen nedlagd och det går ej att öppna ett nytt sparande i den portföljen. De som önskar kan fortsätta spara i samma urval av aktier via en vanlig depå.

Tillbaka till toppen

Vanliga frågor och svar

Hur funkar Portföljspar?

När du månadssparar i en färdig aktieportfölj på en Portföljspardepå sköter sparandet sig självt.

Om en aktie byts ut i portföljen kommer även ditt sparande att uppdateras med de nya innehaven. Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen.

Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras. För att ändra depåtyp behöver du kontakta vår kundservice.

Läs mer om Portföljspar

Är portföljerna en direkt spegling av Aktiespararnas portföljer?

Sett till de bolag som ingår i Aktiespararnas portföljer är det en direkt spegling. Om det i tidningen Aktiespararen sker ett byte av aktier sker samma byte även i Portföljspar, dvs en eller flera aktier utgår ur en viss portfölj och lika många aktier inkommer i densamma.

När det gäller hur de olika bolagen är viktade sinsemellan i portföljen kan det däremot skilja sig åt mellan den portfölj som redovisas i tidningen och den portfölj som vi erbjuder via Portföljspar. Tidningen omplacerar normalt sett så att utgående aktie säljs och försäljningssumman investeras i den nya aktien. I portföljspar sker istället förändringen enligt ett index. Du kan läsa mer om hur index fungerar här.

Exempel på omplacering enligt index

Portfölj med startvärde 1 000 kr och startandelar för ingående bolag på 25 % vardera. Vid start:
Aktie A: Startvärde 250 kr
Aktie B: Startvärde 250 kr
Aktie C: Startvärde 250 kr
Aktie D: Startvärde 250 kr

För enkelhetens skull antas att portföljen vid första omplaceringstillfället fortfarande har värde 1 000. Nu har vikterna förändrats:
Aktie A: Värde 300 kr, andel 30 %
Aktie B: Värde 300 kr, andel 30 %
Aktie C: Värde 150 kr, andel 15 %
Aktie D: Värde 250 kr, andel 25 %

Aktie C utgår och ersätts av Aktie E. Då Aktie E ska inkomma med startandelen 25 % = 250 kr och Aktie C enbart kan inbringa 150 kr, krävs försäljning även i Aktierna A, B och D för totalt 100 kr i proportion till deras nuvarande andelar.

Den totala andelen av portföljen som A, B och D motsvarar är 30+30+25 = 85 %. Från denna totala andel ska värdet 100 kr tas. Försäljning sker enligt följande:
Aktie A: 0,30/0,85*100 = 35,294 kr
Aktie B: 0,30/0,85*100 = 35,294 kr
Aktie D: 0,25/0,85*100 = 29,412 kr

Efter omplaceringen ser portföljen ut enligt följande, fortfarande med det totala värdet 1 000 kr:
Aktie A: Värde 264,706 kr, andel 26,47 %
Aktie B: Värde 264,706 kr, andel 26,47 %
Aktie D: Värde 220,588 kr, andel 22,06 %
Aktie E: Värde 250 kr, andel 25,00 %

Utvecklingen som visas på vår hemsida kan skilja sig åt från utvecklingen som redovisas i tidningen Aktiespararen pga skillnaden i hur bolagen viktas i portföljerna. 

Hur genomförs en omplacering när tidningen Aktiespararen byter ut en aktie i en av portföljerna?

Den aktie som utgår säljs först och den nya aktien köps in i portföljen till den ursprungliga procentuella vikt som varje enskild aktie hade vid portföljens startdatum.

Du kan läsa mer om hur portföljsparsindex fungerar här >

Hur lägger jag en portföljorder?

För att genomföra ett engångsköp i en portfölj klickar du på ”Handla” och väljer därefter ”Köp Portföljspar” .

Börja med att välja vilken depå du vill handla på.

Välj sedan hur mycket du vill köpa för samt vart pengarna ska dras ifrån.

Om du väljer att pengarna ska dras från ditt bankkonto är det viktigt att tänka på att dragningen kommer att ske efter 4 bankdagar.

Väljer du istället att pengarna ska dras från depåns saldo så kommer dragningen att ske direkt.

Klicka sedan på ”Granska order” och därefter väljer du ”Godkänn order”.

Tänk på att du måste ha en portföljspardepå för att kunna köpa en färdig portfölj.

Behöver du hjälp är du välkommen att ringa till vår kundservice på telefonnummer 08-506 517 00.

Hur mycket kostar det att spara i Portföljspar?

Du hittar information om våra priser i vår prislista.

Aktieportföljerna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Månadsspara i gröna aktier