Kategori Okategoriserade

Vad säger analytikern om aktieportföljerna?

Dag Rolander är aktieanalytikern som både väljer ut och skriver om Aktiespararens aktieportföljer Bas, Avkastning och Småbolag.

Samma portföljer som många sparar i hos oss via Portföljspar.

Vi är lite nyfikna på hur han väljer ut sina aktier och vilken typ av sparare som han tycker passar för de olika portföljerna. Du hittar svaren på våra frågor här:  

Portföljspar hos oss innebär ju att man sparar i portföljerna du analyserar och skriver om. Vem tror du att Aktiespararens tre portföljer passar extra bra för?

En tanke med portföljerna är att de ska inspirera till aktiesparande och en annan att de ska illustrera, eller vara exempel på, hur Aktiespararnas Gyllene regler ser ut i praktiken. Portföljerna handlar om långsiktigt, regelbundet sparande där riskspridning åstadkoms med 10 aktier hämtade från olika branscher. Aktievalen baseras på fundamental analys som redogörs för i tidningen. Vi följer dem regelbundet och överväger omplaceringar.

Jag tror att Portföljspar passar extra bra för nytillkomna aktiesparare i alla åldrar och för sparande till barn och barnbarn. När sparbeloppen byggts upp tror jag att portföljerna fungerar bra som komplement till egna placeringar som i början ofta handlar om ett fåtal aktier. 

Läs mer om Portföljspar

Kan du resonera lite om varför jag ska välja den ena eller den andra portföljen?

Basportföljen är ett urval av storbolagsaktier med ambitionen att få en bättre avkastning än börsen som helhet till begränsad risk. Den är en instegsportfölj med långsiktigt fokus.

Läs mer om Basportföljen

Avkastningsportföljen skulle kunna kallas för ”Utdelningsportföljen” för det är aktier med höga utdelningar i förhållande till aktiekursen, det vill säga direktavkastningen, som tas med här. Avkastningsportföljen ger mer pengar tillbaka på kort sikt, i form av utdelningar, än Basportföljen. Fokus sätts på nästa utdelningssäsong, som inträffar på våren, och flertalet aktier byts inom ett år.

Läs mer om Avkastningsportföljen

Småbolagsportföljen vilar på tanken att välskötta, små bolag har bättre möjligheter att växa än stora bolag samtidigt som småbolagsaktier ofta är lägre värderade än storbolagsaktier. Enskilda aktier i portföljen svänger relativt mycket men sammantaget har riskspridningen fungerat och avkastningen har varit jämn och jämförelsevis hög. Den som söker mer spännande avkastning väljer småbolag.

Läs mer om Småbolagsportföljen

 

Hur tänker du när du byter ut aktier i portföljerna? Och tänker du olika när det gäller hur länge du behåller aktierna i respektive portfölj?

Ledstjärnan är alltid att hitta köpvärda aktier och att ha ett antal sådana så att säga i reserv utanför portföljerna med idéer från alla i tidningens redaktion. Det blir som ett fotbollslag, utan målvakt, där spelare på bänken byts in när någon på plan blir trött eller skadad. I princip är alla aktierna utbytbara varje månad men i praktiken är bytena ganska få i Basportföljen och betydligt fler i Avkastnings- och Småbolagsportföljen.

 

Småbolagsportföljen har utvecklats bäst hittills. Skulle du säga att det är tack vare att den också tar störst risk i och med att den innehåller mindre bolag än Bas och Avkastning?

Ja, högre risk borde bidra till avkastningen. Små bolag är också ofta hemmamarknadsorienterade och Sverige har haft en bra ekonomisk utveckling på sistone medan stora, ofta multinationella bolag mött en mer stagnerande efterfrågan. Det kan ändras.  

 

Sparar du själv i någon av portföljerna?

Jag borde ha gjort det för samtliga portföljer har gått bättre än min egen.

 

Slutligen, vad tror du om börsåret 2017. Upp eller ner?

Upp och skumpigt, ungefär som i fjol då året summerade till 10 procent inräknat utdelningar.

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

I varje nummer av tidningen Aktiespararen analyserar jag portföljerna. Där kan du läsa mer om varför jag byter ut vissa aktier.

Dag Rolander, analytiker

Vill du spara i någon av portföljerna?

SPARA I BAS >

SPARA I SMÅBOLAG >

SPARA I AVKASTNING >

Portföljspar är tjänsten där du kan spara i tidningen Aktiespararens tre portföljer. När en eller flera aktier byts ut så blir det även så på din depå. Vi meddelar dig via e-post innan vi byter ut någon aktie.

Har du sparandet på ett Investeringssparkonto behöver du inte deklarera för varje aktiebyte. Läs mer om Portföljspar här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.