Kategori Okategoriserade

Möt förvaltaren bakom portföljerna

Vi har tagit ett snack med Dag Rolander, en av förvaltarna av tre av våra färdiga aktieportföljer, för att höra hans tankar om portföljerna, hur de har gått och vad han tror om framtiden.

2011 lanserades de tre portföljerna Bas-, Avkastning- och Småbolagsportföljen av Aktiespararna och Aktieinvest. Dag Rolander är en av förvaltarna av portföljerna och även skribent i tidningen Aktiespararen. Vi har tagit ett snack med Dag Rolander för att höra hans tankar om de tre populära portföljerna, hur de har gått och vad han tror om framtiden.

Kan du kort beskriva de tre olika portföljerna?

”Basportföljen, med 10 aktier, följer Aktiespararnas Gyllene regler: kontinuerliga köp i lönsamma och relativt trygga tillväxtaktier med god riskspridning. Sett i backspegeln har investmentbolag alltid platsat.

Avkastningsportföljen, med 10 aktier, vänder sig till dig som hyllar utdelningar framför kurstillväxt. Här kan det bli både och vilket är vår ambition. Hög direktavkastning är inte sällan också en signal om att aktiekursen är låg.

Småbolagsportföljen med yngre bolag med stor potential att växa i termer av både omsättning och vinst följer också de gyllene reglerna: Då risken i innehaven är högre än för storbolag sprider vi ut oss på 20 aktier.”

Läs mer: ”Så gick våra färdiga aktieportföljer 2022”

Hur tycker du att man som småsparare ska tänka kring sitt sparande i turbulenta tider?

”Det är jobbigt i turbulenta tider som beror på oväntade händelser av skilda slag och svårt att blicka framåt, göra prognoser och ta beslut. Att sänka risken genom att ha en högre andel kontanter eller öka inslaget av trygga, mindre svängiga aktier, ofta högutdelare, är en modell men det kan också bli fel. Detta för att man kan riskera att ta beslut att sälja av när pessimismen är som tyngst och aktierna redan nedkörda. För att sen kanske köpa tillbaka först när optimismen redan är i gång.

Enklast eller rätt tror jag är att spara ungefär samma belopp månadsvis för då köper man i alla väder och över tid ger aktier bäst avkastning för sparare.”

Hur ser du på året som gått för portföljerna?

”Stockholmsbörsen backade med 23% ifjol vilket var sämre än New York, S&P 500, som föll med 19%. Detta trots att kronan förlorade över 10% i värde mot utländska valutor som euro och dollar. Vi hade uppkörda kurser vid ingången på året, särskilt i tillväxtbolag och andra räntekänsliga såsom fastighetsbolag, och slutade året med överdrivet nedkörda kurser som uppgången hittills i år vittnar om.

Småbolagen drabbades värst och Basportföljen gick lite sämre än index medan Avkastningsportföljen var en återkommande vinnare.”

Vad är dina tankar inför 2023 för respektive portfölj?

”Inför 2023 tror jag att läget i världsekonomin inledningsvis försvagas men över tid normaliseras med krympande inflation, räntor som inte längre höjs utan där nästa steg är sänkningar och för Sveriges del en starkare krona.

Den utvecklingen borde gynna aktier generellt och alla tre portföljer. Ser vi över tid bör Basportföljen långsamt men ganska säkert röra sig uppåt och gå bättre än index. Intresset för småbolag kommer att bli allt högre vilket gör Småbolagsportföljen till en vinnare främst under andra halvåret.

Aktierna med rejäla utdelningar som ligger i Avkastningsportföljen är nu liksom ifjol i ropet, inte minst Volvo, och det fortsätter in i utdelningssäsongen fram till sommaren.”

Så funkar portföljerna

Fördelen med en att spara i en färdig aktieportfölj är att du får hjälp att välja ut vilka aktier du ska spara i, samt automatiska köp och sälj när förvaltaren gör byten i portföljen.

Portföljerna förvaltas av Aktiespararnas Finansutskott och du kan följa dem i varje nummer av tidningen Aktiespararen.

Det här ingår i tjänsten Portföljspar

  • Ett automatiskt månadssparande i aktier
  • Automatiserad spegling av professionella analytikers portföljer direkt i aktier
  • Automatisk avgiftsfri återinvesterad utdelning
  • Automatisk avgiftsfri försäljning av teckningsrätter som ej nyttjas
  • Avslutsgaranti vid byten

Börja månadsspara i en portfölj

Läs mer om portföljspar >

Till prislista för portföljspar >

Dag Rolander

Dag Rolander är en av förvaltarna av tre av Aktieinvests färdiga aktieportföljer samt skribent på tidningen Aktiespararen.

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Månadsspara i gröna aktierSparboxarnas utveckling 2021