Kategori Okategoriserade

Börsen har gått ner hittills i år. Även om det finns en och annan som gjort några bra placeringar är osäkerheten stor om vad man ska placera sina pengar i.

Vi har ställt några frågor till Aron Sigblad, skribent och fondredaktör på tidningen Aktiespararen. Läs hans tankar om fonder och fondsparande.

 

Vad tror du om banksparande vs. sparande i aktier och fonder?

Rekordmånga sparar på konto. Det är svårt att förstå tycker jag, eftersom ett sparande i bankboken inte ger någon avkastning i nuläget. För att få någon slags avkastning gäller det att investera pengarna någonstans där de har möjlighet att växa, till exempel i aktiefonder. Givet hur marknaden ser ut i nuläget får man samtidigt inte glömma bort att sprida riskerna.

Ska man satsa på räntefonder?

Räntefonder ses ofta som det trygga tillgångsslaget bland sparare. Problemet nu, eftersom räntan är nere på rekordlåga nivåer, är att räntefonder knappt ger någon avkastning. I takt med att räntan fallit har också riskerna på räntemarknaden ökat, framför allt i de långa räntefonderna. Anledningen till det är att värdet på obligationerna som räntefonden köpt sjunker när räntan så småningom stiger. Korta räntefonder har en löptid på i regel ett år och påverkas betydligt mindre av ränterisken. Samtidigt är börsen inte fullt så attraktivt värderad som många skulle vilja, då kan det vara bra att ha en räntefond i botten av sin portfölj. Satsa på en kort räntefond, såsom Spiltan Räntefond Sverige.

Det finns många fonder att välja mellan och Aktieinvest har över 700 fonder i fondsortimentet. Kan du nämna några exempel på fonder som kan vara värda att spara i det börsklimat som råder just nu?

Didner & Gerge Aktiefond

Svensk Aktiefond som utklassat sitt jämförelseindex, SIX Return, de senaste 15 åren. Fonden har en koncentrerad portfölj med runt 25 innehav och fondens aktiva andel är hög, vilket innebär att man till stor del valt andra innehav än de som är tunga i index. En trotjänare.

AMF Aktiefond Europa

Aktivt förvaltad Europafond som är aningen bredare än Didner & Gerge med runt 65 innehav. Fondens stora konkurrensfördel är den låga avgiften på 0,44 procent, vilket är bland den lägsta i branschen. Fondens förvaltare, Anders Fagerlund, lägger i sin förvaltningsstrategi stor vikt vid att hitta felprissatta aktier på marknaden. Den strategin har fungerat väl de senaste tio åren och inte minst i fjol då AMF Aktiefond Europa steg 8 procent kontra index som backade 2,7 procent.  

Nordea Emerging Stars

Fonden har ett stort hållbarhetsfokus, vilket är en av de starkaste trenderna på fondmarknaden i nuläget. Fyra av fem andelskronor investeras i asiatiska tillväxtbolag – främst verksamma inom teknik, konsumtion och finans. Fonden har sedan start 2011 utklassat MSCI:s tillväxtmarknadsindex.

Xact bear och hedgefonder

För dig som känner dig lite osäker vart börsen ska ta vägen kan det vara bra att ha en ”björnfond” som Xact Bear i botten av portföljen. Att investera i en björnfond innebär att du tjänar pengar när börsen går ned och dämpar därmed den negativa utvecklingen i portföljen. Men man bör känna till att om index stiger 1 % så ska fondens värde sjunka med 1 %. Ett alternativ är att satsa på en hedgefond, såsom Brummer Multi Strategy, vars mål är att generera en positiv avkastning oavsett hur börsen rör sig. Man ska dock komma ihåg att avgiften i hedgefonder generellt är avsevärt högre än i björnfonder. 

 

Det finns så otroligt många fonder att välja mellan. På 5-7 års placeringssikt, vilka fonder tror du på då? Och varför?

För den som har is i magen (5-15 år) står många marknader inför stora strukturella förändringar. En möjlighet är att ta rygg på digitaliseringstrenden genom DNB Nordic Technology. En annat alternativ är fonder med hållbarhetsfokus. Hållbarhet är en av de hetaste trenderna på marknaden i nuläget och de aktörer som är tidigt ute har goda möjligheter att sticka ut i bruset. En fond vars strategi är rotad i hållbara principer nämnde jag tidigare, nämligen Nordea Emerging Stars.

Ett tredje alternativ för den långsiktige är att investera i något av de så kallade frontierländerna, till exempel Pakistan. I slutet av förra året besökte jag landet som milt utryckt kämpar med en politiskt brokig historia och säkerhetsfrågan är spänd, men gillar man aktier är marknaden helt fantastisk. De 100 största bolagens vinster har ökat i snitt med 25 procent de senaste sex åren, bolagen har en avkastning på eget kapital runt 20 procent och delar samtidigt ut runt 50 procent av vinsten, motsvarande en direktavkastning på 6,7 procent. Trots detta handlas Pakistan till en rabatt mot övriga frontiermarknader, P/E 8,6 mot P/E 9,6. I takt med att acceptansen ökar och allt fler investerare får upp ögonen för Pakistan kommer glappet sannolikt att täppas igen. Då har vi inte ens gått in på landets gynnsamma demografi med runt 200 miljoner invånare,  varav majoriteten är under 25 år. Det finns i dagsläget en svensk fond som investerar dedikerat i marknaden: Tundra Pakistan. Fondens avgift är hög (2,5 procent) och passar därför bra i premiepensionen.

 

Börshandlade fonder, ETF:er handlas via Aktieinvest andelsorder. Finns det några du tror på?

Givet att konjunkturen fortsätter att visa bättre takt i Europa ligger den industritunga ETF:en XACT OMXS30 bra till.

Indien är en annan intressant marknad, vars ekonomi i nuläget växer snabbast i världen och 2014 röstade parlamentet för första gången på 30 år fram en majoritetsregering. President, Narendra Modi, har stora planer för att få fart på landets infrastrukturinvesteringar. Som en av de största oljeimportörerna gynnas man dessutom av det låga oljepriset. ETFen bx x-trackers CNX Nifty UCITS ETF, kortnamn XNIF, ger access till den indiska börsen.

En joker är Brasilien-ETF:en MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR), kortnamn XMBR. Landets president, Dilma Rousseff, har efter en mycket utdragen process ställts inför riksrätt där hon anklagas för att ha fifflat med statsbudgeten. Det är bra för Brasilien att landet kan vända blad och likt utvecklingen i Argentina genomföra nödvändiga reformer för att diversifiera ekonomin och frigöra sig från sitt oljeberoende. Brasilien ska dock ses som en liten krydda i en väldiversifierad portfölj.

 

Har du någon favoritfond?

En fond som hittills inte nämnts är PriorNilsson Sverige Aktiv. Detta är en aktivt förvaltad Sverigefond med en koncentrerad portfölj med runt 25 innehav och har sedan start lyckats generera en hög riskjusterad avkastning, alltså att avkastningen snarare beror på smarta investeringsbeslut än chansningar. Det har resulterat i en klart bättre utveckling än fondens jämförelseindex.

 

Vill du veta vilka fonder du kan spara i hos Aktieinvest? Klicka här >

 

Observera att ovanstående inte ska ses som investeringsråd från Aktieinvest utan enbart information från Aktiespararna om fondsparande och om produkter som finns i Aktieinvests sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Aron Sigblad

Fondredaktör, tidningen Aktiespararen