Kategori Hållbarhet

Aktier grön energi: Så investerar du i förnybar omställning

Aktier grön energi – det är något som intresserar allt fler. Vi har pratat med en expert på området om hur man kan tänka om man vill investera i solenergi och andra förnybara energislag.

aktier grön energi

Aktier grön energi – det är något som intresserar allt fler. Hållbarhet och bra avkastning kan idag absolut gå hand i hand. Dessutom har hållbarhet blivit en risk som man behöver ta hänsyn till i sina investeringar. Det är också enklare att nu jämföra hur hållbara enskilda bolag egentligen är, med hållbarhetsdata för aktier och inte bara för fonder.

Med en orolig energimarknad i hela Europa ökar intresset för att investera i aktier grön energi och förnybar energi, som solceller. Niclas Wahlström är expert inom förnybar energi på Pareto och vi ställde några frågor om investeringar i en hållbar bransch till honom.

Hur kan vi bäst använda energikrisen för att påskynda investeringar i förnybar energi?

”Det behöver bli enklare att öka investerandet i förnybar energi, som solenergi, solceller och vindkraft. Vi behöver förenkla processerna för tillstånd, samt investera i energi-infrastruktur så att nätet kan hantera det. Den stora fördelen med förnybar energi i form av både sol och vind är att den är billig och kan produceras lokalt.”

Läs mer: Så sparar du hållbart

I vilka aktiebolag kan man investera i aktier grön energi – som solceller och solenergi?

”I Sverige finns Soltech samt Eolus, som jobbar främst med vindkraft men även har projekt inom solkraft och batterier. I Norge har vi Scatec, REC Silicon och delvis Magnora där du kan investera för klimatet. Här kan du även se övriga aktier inom förnybar energi som Aktieinvest erbjuder.”

Läs mer: Hållbara investeringar – är det möjligt?

Vad bör man tänka på när man investerar i solenergi?

”Det har historiskt varit svårt att tjäna pengar på att göra solpaneler, mycket på grund av stark konkurrens från Kina som dominerar marknaden idag. När man tittar på kostnaderna för solenergi-projekten, som är mycket låga, måste man komma ihåg att de producerar el mitt på dagen vilket inte är när man behöver elen. Solenergi och batterier går därför hand i hand på många sätt.”

Niclas Wahlström konstaterar också att utvecklingen när det gäller aktier grön energi och den förnybara omställningen i stort, har skett snabbt under den senaste tiden:

”En av de viktigaste sakerna som hänt solcellsindustrin senaste decenniet är att priset på batterier har sjunkit dramatiskt (även här drivet av kinesiska företag). Dock är investeringskostnaden för batterier, som är bra att använda med solkraft, i dagsläget fortfarande väldigt hög. Det är också värt att tänka på att det krävs stora ytor för solpaneler. Den största solparken i världen på 2.25 GW är 1400 acres eller cirka 5.7 kvadratkilometer.”

Läs mer: Så blir du en hållbar investerare

Är du inte kund hos oss än? Du kan enkelt öppna ett konto hos oss.

Inspiration: Karin sparar hållbart till barnbarnen

Aktier solceller – exempel på börsbolag

Azelio

Azelio är verksamma inom solenergi. Bolaget har utvecklat en egen teknik för termisk energilagring som används för små- och medelstora installationer. Kunderna återfinns bland EPC-leverantörer, som i sin tur monterar olika system hos sina slutkunder. Verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro på den nordiska och afrikanska marknaden. Bolaget grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Orrön Energy

Orrön Energy är ett energibolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot framställning av förnyelsebara energikällor som solenergi, vindkraft och vattenkraft. Verksamhetens energinät och tillhörande energiinfrastruktur är huvudsakligen etablerad inom den nordiska marknaden.

REC Silicon

REC Silicon är en global leverantör av avancerat kiselmaterial. Bolaget levererar polysilikon och silikongaser för sol- och elektronikindustrin. Tillverkningen är främst koncentrerad till Nordamerika där bolaget förfogar över flera produktionsanläggningar. REC är förkortningen för Renewable Energy Corporation. Bolaget grundades 1996 och har norskt styre via huvudkontoret i Lysaker.

Savosolar

Savosolar är en tillverkare av solpaneler. Bolagets produkter används för uppvärmning via fjärrvärme eller industriell processuppvärmning och kan installeras både på öppna fält, samt på platta- eller lutande tak. Produkterna tillverkas och levereras som nyckelfärdiga komponenter. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Mikkeli.

SolTech Energy

Soltech Energy Sweden är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer och installerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranschen. Bolaget är verksamt i Sverige och Europa.

Aktier förnybar energi – exempel på börsbolag

Arise

Arise är verksamma inom energisektorn. Störst verksamhet återfinns inom vindkraftsmarknaden, där bolaget innehar aktiv verksamhet genom hela värdekedjan, från prospektering, tillstånd, till förvaltning och drift. Elen produceras via egna – samt samägda vindkraftparker. Verksamhet innehas runtom Norden och Europa. Bolaget grundades ursprungligen 2007 och har sitt huvudkontor i Halmstad.

Eolus Vind

Eolus Vind är verksamma inom energisektorn. Bolaget projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolagets vision är att vara delaktig i hela kedjan och inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för den förnyelsebara energikällan. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika, med huvudkontoret beläget i Hässleholm.

Hexicon

Hexicon är ett svenskt företag, bildat 2009, som arbetar med att utveckla flytande havsbaserade vindkraftverk. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är aktiva både i Sverige och utlandet.

Minesto

Minesto är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom den marina sektorn, där produkten Deep Green används för att utvinna energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Idag innehas verksamhet främst inom den europeiska marknaden. Bolaget kom till under 2007 som en avknoppning från Saab och har idag sitt huvudkontor i Västra Frölunda.

Powercell

PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Tekniken är patenterad med spjutspetsteknologi och modulsystemet av bränslecellsplattformar drivs av producerad vätgas med el, värme och vatten som utsläpp. Bränslecellerna är även designade för att klara av vätgas från exempelvis biogas, naturgas eller biodiesel. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

ReNewCell

ReNewCell är ett börsnoterat svenskt företag som återvinner textilier till fibermassa som råvara till viskos och lyocell. Företaget har utvecklat en patenterad dissolvingmassa, tillverkad av enbart återvunna textilier och baserad på utveckling inom Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Niclas Wahlstrom

Niclas Wahlström, analytiker på Pareto Securities.

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Marcus HernhagAktieinvests app