Vad är en teckningsoption?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid.

Om teckningsoptioner

En teckningsoption (TO) är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en förutbestämd kurs under en bestämd tid. Teckningsoptionen bör inte nyttjas för teckning om den fastställda teckningskursen understiger aktiekursen. Om teckningsoptionen inte utnyttjas inom den bestämda tiden förfaller den värdelös.

En emission av teckningsoptioner är ett av flera sätt för bolag att öka sitt aktiekapital. En sådan emission sker i form av units. En unit kan till exempel bestå av både aktier och teckningsoptioner.

Du hittar information om en specifik teckningsoption i de aktuella optionsvillkoren för emissionen.

Se pågående emissioner

Vanliga frågor och svar

Aktieinvest har accepterat budet men jag vill inte låta bolag X köpa mina aktier. Vad kan jag göra?

Du kan välja att flytta dina aktier till ett annat institut om du vill agera annorlunda från Aktieinvests beslut.

Vid respektive uppköp presenterar vi information om uppköpet på vår hemsida. Det är viktigt att du omgående kontaktar oss om du önskar flytta aktieslaget som berörs av uppköpsbeslutet. Vid flytt utgår en flyttavgift enligt vår prislista.

Hur gör jag för att delta i en emission?

Sker det en emission i ett bolag som du äger behöver du ta ställning till erbjudandet via dina emissionsinställningar. Ett informationsmejl går ut till dig som kund om detta inträffar med villkor, instruktioner och viktiga datum.

  1. Klicka på ”Mina sidor”
  2. Klicka på ”Inställningar för emissioner”
  3. Välj depå
  4. Ange eventuell maximal teckningslikvid (frivilligt)

Här kan du nu registrera dina val. Genom att bocka i rutan för ”Alla emissioner” så deltar du i samtliga emissionshändelser på depån, under förutsättning att pengar finns för teckning. Saknas tillräcklig likvid för att delta fullt ut så tecknas det så långt pengarna räcker. Bockar du ur denna ruta så kan du välja specifika regler, bolag för bolag, kring om du vill delta eller inte.

I den högra kolumnen kan du bestämma vad som ska hända med pengar som erhålls om vi lyckas sälja de teckningsrätter som du inte har valt att utnyttja. Du kan välja om dessa ska återinvesteras i bolaget eller om du vill ha detta på saldot. Notera att emissionsinställningarna gäller tills vidare.

Hur sätter jag in pengar vid en emission?

Se ”Insättning och Uttag” för information om hur du enklast gör en insättning till din depå.

Jag äger samma aktieslag fördelade på flera depåer. Hur ägarregistrerar jag samtliga?

Du behöver se över inställningarna på respektive depå för att samtliga aktier ska ägarregistreras i ditt namn.

Jag har fått en aktieutdelning, varför återinvesteras den inte?

Om du har valt att få dina utdelningar återinvesterade automatiskt men det inte har skett finns några vanliga förklaringar till vad det kan bero på:

  1. En förutsättning till återinvestering är att det utdelande bolaget återfinns i sortimentet för Andelsorder. Undantag kan finnas på listor som exempelvis First North, NGM och Spotlight.
  2. Utdelningen sker i form av en så kallad ”Inlösenaktie”, dvs. aktien splittrats upp från den ordinarie aktien och löses in av företaget automatiskt för ett fastställt belopp.
  3. Depån har på utdelningsdagen en negativ saldobalans. Utdelningar går i första hand mot det negativa saldot, eventuellt överskjutande belopp återinvesteras som vanligt.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.