i kategorin Importerat
Vår mäklarchef Lotta Demmers ger sina tips kring att julstäda i sin portfölj inför årsskiftet, deklarationstips, lyfter fram fördelarna med att spara på ett ISK samt att ta sig tid att se över sitt sparande under julen.

Vad bör man tänka på inför årsskiftet om man sparar på en traditionell depå?

”Om du sparar på en traditionell depå kan det vara bra att se över om det finns förluster/vinster som är orealiserade och som du kan kvitta mot andra förluster/vinster. Har du haft vinster under året kan du nämligen passa på att kvitta dessa mot förluster eller tvärtom. Om du gör vinst trots kvittningen kommer du få betala 30 procent i skatt på den överskjutande delen.

Ett tips är att beställa en färdig K4 som sammanställer alla dina aktieaffärer hos oss under 2019. Det kan du antingen göra direkt via din internetinloggning eller genom att ringa till oss på kundservice för att beställa en som vi skickar med post.

Glöm inte att köp och försäljning av fonder kan ta några dagar, så det kan vara bra att lägga en order innan julhelgen.

Logga in på mitt konto

Om man istället sparar på ett ISK (Investeringssparkonto) vad gäller då?

”Sparar du på ISK (investeringssparkonto) kan du inte använda dig av kvittning av vinster och förluster. Ditt ISK schablonbeskattas istället varje år.”

Hur ska man tänka om man vill flytta över sitt sparande till ett ISK? 

”Vill du flytta över ditt sparande till ett ISK bör du fundera på när du vill göra flytten. Beroende på om du gör flytten före eller efter årsskiftet påverkar om du ska redovisa detta i deklarationen 2021 eller 2022. Om du istället tänkt sälja aktier eller fonder inför årsskiftet för att sedan överföra pengarna till ditt ISK kan det vara bra att vara medveten om att du slipper dubbelbeskattning i första kvartalet 2021 om du gör överföringen av säljlikviden först efter årsskiftet.”

Öppna investeringssparkonto

Vad bör man tänka på inför årsskiftet om man har en enskild firma?

”Har du en enskild firma kan du fortfarande göra avdrag för ditt pensionssparande. Du får spara och göra avdrag på motsvarande 35 procent av din inkomst före skatt. För att du ska kunna göra avdrag måste ditt pensionssparande ske på ett pensionssparkonto (IPS) och det får högst uppgå till 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 455 000 kronor.”

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.​

Har du några tips till dem som vill se över sitt sparande?

”Julledigheten är en bra tid för att se över sitt sparande. För att komma igång med din spargenomgång kan du ta hjälp av vår Sparguide. Den ger en bra guidning om hur du kan tänka kring sparande.”

Sparguiden

Flyttider för konton och värdepapper

10/12 – Sista dag för att flytta fonder från och till oss

4/12 – Sista dag för IPS-flyttar från oss

21/12 – Sista dag för IPS-flyttar till oss

14/12 – Sista dag för utflytt av aktier

21/12 – Sista dag för inflytt av aktier

14/12 – Sista dag för återköp av Kapitalförsäkring

29/12 – Sista dag för interna flyttar från Trad-depå till ISK-depå, om transaktionen ska rapporteras som en försäljning genomförd under 2020

Skriv en kommentar