i kategorin Krönikor & Intervjuer

Hur ska man tänka kring investeringar i det rådande börsklimatet? Så här svarar Utdelningsseglaren.

Hur ser du på börsläget just nu?

Just nu ser jag på börsen på samma sätt som jag sett på den de tio senaste åren – nämligen att det är det bästa stället att investera på för att leva på passiva inkomster. Som FIRE-utövare som sagt upp mig från mitt jobb för att leva på avkastningen är jag beroende av att få en årlig avkastning om minst 4 % plus inflationen – den så kallade fyraprocentsregeln. Min bedömning är att Seglarportföljen fortfarande har goda chanserna till det.

Att vi har en av de längsta uppgångarna i historien bakom oss minskar kanske den förväntade avkastningen något för det kapital man går in med på dessa nivåer. Marknaden förefaller vara mer eller mindre styrd av centralbanker och politiker som inte accepterar en för stor nedgång i världsekonomin eller för låg inflation p.g.a. den stora skuldsättningen.

På riktigt lång sikt tror jag fortfarande att aktiemarknaden kommer vara det överlägset bästa stället att få avkastning på, även om man naturligtvis behöver räkna med att börsen kan gå ner runt 50 % vid något tillfälle framöver, precis på samma sätt som det varit tidigare.

Hur ser din placeringsstrategi ut?

Målet med mina investeringar är som sagt att kunna försörja mig på dem. Det innebär i sin tur att jag valt bort bolag med hög risk / potential och i huvudsak satsar på stora, stabila bolag med någorlunda förutsägbar utveckling. Jag är utpräglat långsiktig och försöker bara investera i företag som jag kan kan tänka mig att hålla i minst 5-10 år.

I grova drag kan man dela in Seglarportföljen i två delar, investmentbolag och högutdelare. Alla bolag har utdelning vilket gör att jag får betalt för att vänta, även om direktavkastningen varierar stort från 1,7 % i Latour till över 10 % i både Swedbank och Nordea. Eftersom jag är beroende av att utdelningarna stiger med inflationen bevakar jag att portföljen som helhet över tid höjer utdelningen minst 2,5 % per år. En förnämlig fördel med att investera i bolag med hög direktavkastning är att en dålig sådan investering förvånansvärt ofta slutar med en totalavkastning nära noll, vilket ju är lika mycket avkastning som man får när man lånar ut pengarna till banken.

Vilka aktier i din portfölj tycker du har bäst potential just nu?​

Har ingen som helst aning vilka av mina innehav som kommer ge bäst avkastning räknat från idag. Har över 20 bolag i portföljen och det som är viktigast för mig är att portföljen som helhet och över tid har en avkastning som överstiger 4 % plus inflationen. Om jag minns rätt finns det studier som visar att både investmentbolag och bolag med utdelning på sikt överpresterar index. Än så länge känner jag mig inte modfälld av utveckling, även om jag med tiden säkert får chans ompröva ett eller annat innehav i Seglarportföljen.

Läs fler intervjuer här >

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment.​ Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ​

Utdelningsseglaren

Investerare och bloggare

Läs mer om Utdelningsseglaren

Inte kund ännu? Det tar bara 3 minuter.

ÖPPNA KONTO

Skriv en kommentar