i kategorin Krönikor & Intervjuer

Hur ska man tänka kring investeringar i det rådande börsklimatet? Så här svarar Anna Svahn.

Hur ser du på börsläget just nu?

Det är ingen hemlighet att jag tycker att det kan vara läge att plocka hem vinster på dagens nivåer och omallokera till andra tillgångsslag för att dra ned risken i portföljen. Aktier bör dock fortfarande utgöra huvuddelen av portföljen, men hedgeas upp med till exempel guld eller räntor.​

Hur ser din placeringsstrategi ut?

Jag investerar efter en tillgångsallokeringsstrategi i tre delar: aktier, guld och softs (jordbruksråvaror). Fördelningen mellan tillgångsslagen baseras på relativ historisk avkastning mellan tillgångsslagen och kompletteras sedan med en makroanalys för att finjustera allokeringen. Idag har vi 40 % aktier, 40 % softs och 20 % guld.​

Vilka aktier i din portfölj tycker du har bäst potential just nu?​

På kort sikt tror jag att Gran Colombia Gold kan fortsätta gå väldigt bra, även i ett oroligt börsklimat. På längre sikt har jag Azelio och Spotify som spännande case!

Läs fler intervjuer här >

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment.​ Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ​​

Anna Svahn

Investerare, författare och medgrundare av aktiegruppen ”Economista” på Facebook

Inte kund ännu? Det tar bara 3 minuter.

ÖPPNA KONTO

Skriv en kommentar