i kategorin Krönikor & Intervjuer
På den extra bolagsstämman den 21 februari 2020 beslutades att dela upp koncernen enligt styrelsens förslag. Bolagen Electrolux för hushållsprodukter samt Electrolux Professional för produkter riktade till den professionella marknaden.

Anna Lagerberg, på vårt Backoffice, förklarar vad som kommer att hända och hur det påverkar dig som aktieägare i Electrolux.

Electrolux genomför en utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional, vad innebär det?

Electrolux kommer att delas upp i två noterade bolag: Electrolux och Electrolux Professional. Du får aktier i Electrolux Professional motsvarande ditt innehav i Electrolux.

Varför genomförs utdelningen av aktierna i Electrolux Professional?​

Electrolux styrelse bedömer att det långsiktiga aktievärdet kommer öka genom att dela upp koncernen i två separata noterade bolag.

Vilka får aktier i Electrolux Professional och måste jag som aktieägare göra något?

Alla som äger Electrolux på den så kallade avstämningsdagen den 19 mars 2020, kommer få en ny aktie i Electrolux Professional per befintlig aktie i Electrolux.

Du som aktieägare behöver alltså inte göra något själv utan vi sköter allt detta åt dig.

När får jag mina Electrolux Professional-aktier på min depå?

Aktierna kommer bokas in på din depå 23 mars 2020.

När noteras Electrolux Professional?

Första dag för handel i Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm planeras till den 23 mars 2020.

Jag månadssparar i Electrolux – vad händer med mitt månadssparande nu?​

Ditt månadssparande fortsätter precis som vanligt att investeras i Electrolux-aktier om du inte själv ändrar det. Vill du börja månadsspara i Electrolux Professional så måste du lägga till den aktien i ditt sparande efter handeln i aktien har börjat.

Behöver jag betala skatt för utdelningen av de nya aktierna?​

Nej, aktieutdelningen utlöser inte i sig någon beskattning enligt den information som Electrolux själva har gått ut med.

Istället ska en del av anskaffningsvärdet från dina befintliga Electrolux-aktier flyttas till Electrolux Professional.

När Skatteverket har tagit beslut om fördelningen kommer vi att justera anskaffningsvärdet på din depå. Dessförinnan kommer anskaffningsvärdet för dina Electrolux Professional-aktierna du fått att vara 0 kr. Men det är inget att bli orolig över.

Om du är skatteskriven utanför Sverige rekommenderar vi dig att läsa mer om skattefrågor i prospektet. 

Viktiga datum

  • 17 mars 2020 – Sista dag att köpa Electrolux-aktier för att erhålla aktier i Electrolux Professional.

  • 18 mars 2020 – Electrolux-aktien handlas utan rätt till utdelning av Electrolux Professional.

  • 19 mars 2020 – Avstämningsdag av aktieägare i Electrolux.

  • 23 mars 2020 – Utdelningsdag och beräknad första handelsdag i Electrolux Professionals aktier.

Har du frågor om utdelningsförfarandet i Electrolux eller om sparande i stort?

Fråga oss på vår chatt, Facebook, Twitter eller via kundservice@aktieinvest.se eller ring oss på 08-5065 1700.

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.​

2020-03-19

Logga in för att se över din portfölj

LOGGA IN

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder