i kategorin Nyheter

Vi tar säkerhet på stort allvar i utvecklingen av våra tjänster och jobbar strukturerat och kontinuerligt med detta. Trots det kan sårbarheter i våra miljöer och system uppstå. Om du har hittat en säkerhetsbrist vill vi gärna att du rapporterar den till oss så att vi kan rätta till den.

Du rapporterar sårbarheten till oss genom att skicka ett mail till oss på responsible-disclosure@aktieinvest.se med följande information:

– Detaljerad beskrivning av sårbarheten med hänvisning till vilken sida eller flöde som den uppstår i.

– Information för att återskapa problemet.

– Bifoga ev. skärmdumpar som förtydligar problemet.

– Din kontaktinformation (du kan vara anonym om du vill)
Vi kommer hålla dig underrättad om hur arbetet med problemet fortlöper och när det är åtgärdat. För oss och våra kunders säkerhet är det viktigt att du följer god sed, dvs att:

– Du inte utnyttjar sårbarheten för att nå, eller försöka nå information som inte tillhör dig.

– Du inte utnyttjar sårbarheten för att ta bort eller modifiera information.

– Du inte påverkar tillgängligheten på våra tjänster genom till exempel överbelastningsattacker.

– Du ger oss en möjlighet att åtgärda den inrapporterade sårbarheten innan du offentliggör denna.

Rapporter om andra typer av fel eller utvecklingsönskemål skickas till kundservice@aktieinvest.se

Rapportera bedrägeriförsök

Om du misstänker att du fått ett falskt e-postmeddelande som ser ut som om det kom från Aktieinvest, kan du vidarebefordra det till kundservice@aktieinvest.se. Ta därefter bort det falska meddelandet utan att öppna bifogade filer eller klicka på några länkar.

Skriv en kommentar