Kategori Sparande

PEG:a upp och kör igång

Historiskt sett har aktiemarknaden varit ett av de bästa alternativen att investera sina sparpengar i. Utvecklingen har varit fantastisk – en investerad krona på börsen år 1945 är idag värd mer än 6 000 kr!

Långsiktighet har varit en vinnande strategi på Stockholmsbörsen, men hur ska jag välja ut de aktier jag ska investera i?

När jag letar större lägenhet jämför jag kvadratmeterpriset mellan olika objekt. Trots att läget, balkong, renoveringsbehov, hyra etc. kan skilja så ger nyckeltalet en indikation om objektets värde.

När det gäller aktier finns det ett stort antal nyckeltal som möjliggör jämförelse eller för att ta reda på om aktien är köpvärd eller inte.

PEG-talet

PEG-talet är en av mina favoriter som jag använt under en lägre tid, då det tar hänsyn till både vinst och tillväxt, vilket stämmer överens med min investeringsfilosofi. Jag gillar att investera med sunt förnuft och här kan faktiskt PEG-talet vara ett hjälpmedel när marknaden eller jag själv blir för optimistiskt.

Men vad innebär PEG-talet, frågar vän av ordning?

PEG=(P⁄E)/G

P står för ’Price’ och är aktiekursen och E står för ’Earnings’ och är bolagets vinst per aktie. Delar man aktiekursen genom bolagets vinst per aktie så får man fram P/E-talet. Med P/E-talet kan du jämföra olika bolag, vilket ger en indikation om en aktie är billig eller dyr.

P/E-talet för Stockholmsbörsens Large Cap-lista uppgår just nu till 18, historiskt sätt har P/E-talen varit något lägre, vilket kan indikera att börsen är högt värderad, men värderingen är avhängt hur snabbt bolaget växer, eller rättare sagt om bolaget växer snabbare än snittbolagen på marknaden.

Nu blir det ännu mer intressant – G:et står för ’Growth’, dvs. vinsttillväxten i bolaget.

PEG-talet ger alltså ett mått på hur marknaden har värderat bolagets framtida vinst. Förenklat kan man säga att aktier med;

  • PEG- tal >1,5 övervärderad/undvik
  • PEG-tal  >1 övervärderad
  • PEG-tal =1 korrekt värderad
  • PEG-tal mellan 0> och <1 undervärderad/köp

Om bolaget har en hög tillväxt så kan det alltså försvara ett högre P/E-tal. Detta medför att man med PEG-talet kan söka fram intressanta tillväxtbolag som har låg värdering.

Det som gör att PEG-talet passar in i min investeringsfilosofi är att bolagen behöver leverera vinster, men utöver det så måste bolagen växa, både resultatet och vinstillväxten måste således vara positiv för att PEG-talet ska kunna tillämpas. Bolag som inte uppfyller detta lägger jag oftast åt sidan.

Vi tar H&M som exempel, bolaget har en kurs på ca 220 kr och en vinst per aktie de senaste fyra kvartalen uppgående till 11,20 kr. Det ger ett P/E-tal på ca 20, vilket är något över snittet på Large Cap, men lägre än H&Ms historiska P/E tal som i snitt de senaste sex åren legat på 24. Bolagets vinsttillväxt har dock de senaste fyra kvartalen minskat med 6,5 %, vilket ger ett negativt PEG-tal. Om vinsttillväxten ökar blir PEG-talet positivt igen, men fram till dess så läggs H&M åt sidan.

Aktier med lågt (positivt) PEG-tal är mest attraktiva och köpvärda. Man kan även tänka på att PEG-tal ska användas med försiktighet avseende fastighets- och investmentbolag, då de till stor del värderas baserat på de tillgångar de äger. Var även uppmärksam på bolag med alltför höga P/E-tal, vilket då kräver en hög uthållande vinsttillväxt.

PEG-talet introducerades av Mario Farina 1969 som uppmärksammade nyckeltalet i sin bok ”A Beginner’s Guide To Successful Investing In The Stock Market”. Men det var först 20 år senare det blev populärt att använda nyckeltalet efter att den framgångrika investeraren Peter Lynch skrev om det i sin bästsäljare ”One Up on Wall Street”. Peter menade att P/E-talet på ett bolag som är rätt värderat ska ha en vinsttillväxt som är lika med P/E-talet, följaktligen har ett PEG-tal lika med ett.

Peg the Box

Vi blev inspirerade och har tagit fram en sparbox baserat på PEG-talet, med placeringsfilosofin att söka fram lågt värderade bolag med hög vinsttillväxt. I sparboxen Peg the Box har vi har sökt fram sex bolag som är noterade på Stockholmsbörsen utifrån kriterierna; de bolagen med lägst PEG-tal (baserat på de fyra senaste kvartalen), som har ett börsvärde uppgående till minst 10 000 msek.

Om du har svårt att välja vilka aktier som du ska investera i så kanske PEG-talet kan vara ett alternativ för att ta fram intressanta bolag, det tycker i alla fall jag och Peter Lynch.

Läs mer om Peg the Box här >

Lycka till med ditt sparande och tänk på att det viktigaste är att du kommer igång!

Mikael Näslund

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.