Kategori Sparande

Aktieinvests förändringsresa fortsätter tillsammans med Pareto Securities som ny ägare

Under de senaste fyra åren har nätmäklaren Aktieinvest genomgått en stor transformation med tydligt fokus på digitalisering, att föryngra kundstocken, modernisera varumärket, samt att sätta nya, moderna produkter och digitala tjänster på marknaden.

Maxa börshösten

Nu står det klart att den fortsatta resan fortsätter med ny ägare då Pareto Securities förvärvar 100 % av aktierna i Aktieinvest av Aktiespararna som i sin tur ägt dotterbolaget i 29 år.
– Vi ser en stor potential i förvärvet av Aktieinvest och samarbetet med Aktiespararna, säger Mats Carlsson, VD Pareto Securities AB. Vi får i ett slag ett stort antal nya kunder och en online-plattform som blir ett fantastiskt komplement till vår nuvarande verksamhet där vi har ett mer traditionellt fokus med marknadsledande analys och investment banking-produkter. Med Paretos produkter och Aktieinvests distributionsnätverk med ca 60,000 depåkunder skapar vi ett marknadsledande erbjudande till alla hängivna privatinvesterare.
– Jag är otroligt stolt över den förändringsresa som bolaget och alla medarbetarna gjort under dessa fyra år, vi är ett annat bolag idag. Att en erkänd och välrenommerad finansaktör som Pareto Securities väljer att köpa oss ser jag som ett kvitto på att våra satsningar uppskattats inte bara av våra kunder, säger Therese Lundstedt, VD Aktieinvest.  
För Aktieinvests kunder innebär affären att de får tillgång till ett brett utbud av företagsanalys och corporate finance produkter som t.ex. börsnoteringar av aktier och obligationer. Dagens produkter och tjänster kommer att kvarstå med oförändrad prislista. Dessutom fortsätter samarbetet med Aktiespararna.
– Vi ser fram emot att fortsätta vår förändring tillsammans med vår nya ägare. Kunderna är fortfarande tydligt i fokus – nu kommer vi att kunna ge dem ännu bättre digitala tjänster och en mängd nya produkter och tjänster, säger Therese Lundstedt, VD Aktieinvest. 
En viktig del av affären har varit att säkerställa ett framtida samarbete mellan Pareto Securities och Aktiespararna.
–  Att vi väljer Pareto Securities som ny ägare till Aktieinvest handlar i huvudsak om det strategiska samarbetet som nu inleds mellan Aktiespararna och Pareto Securities. Det var en avgörande faktor i vårt val av köpare. Samarbetet säkerställer våra medlemmars befintliga men även nya förmåner. Genom det kommande samarbetet med Pareto Securities kommer vi även att få ett ökat inflöde av nya medlemmar, säger Joacim Olsson, VD Aktiespararna
Affären är villkorad av godkännande från Finansinspektionen. Transaktionen förväntas slutföras vid årsskiftet.
För ytterligare information kontakta:
Mats Carlsson
VD Pareto Securities AB
070-872 51 18

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar.

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en ledande fristående nordisk investment bank. Verksamheten består i corporate finance, project finance, aktie- och kreditanalys samt aktie- och obligationsmäkleri. Pareto Securities-koncernen har idag ca 420 anställda på totalt 14 kontor utspridda över Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien. Pareto Securities AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har över 100 personer anställda med kontor i Stockholm och Malmö.

Läs det officiella pressmeddelandet här! 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.