Kategori Sparande

Ökad avkastning med minimal risk – så här gör du!

Här kommer mina fyra bästa tips om hur du skapar en framgångsrik portfölj med god riskspridning.

1. Investera i olika typer av värdepapper

Genom att investera i flera olika tillgångar, såsom aktier, fonder eller andra värdepapper reduceras risken väsentligt i din portfölj. För hur mycket du än tror på ditt favoritbolag, kan dess värde reduceras kraftigt. Det sägs att diversifiering är den enda gratislunchen och jag är benägen att hålla med.

Stockholmsbörsen har historiskt gett cirka 12 procent i avkastning per år. Om vi undersöker de enskilda bolag som ingår, kan de avvika rejält mot den genomsnittliga avkastningen. Tittar vi på de bolag som gått bäst respektive sämst de senaste tio åren på Stockholmsbörsens large cap lista1 toppar fastighetsbolaget Sagax, följt av Fingerprint och fastighetsbolaget Balder, samtliga uppvisar en avkastning över 1 000 %! En initial investering har alltså tiodubblats på tio år (exklusive utdelning), en investering på 1 000 kr är nu värd mer än 10 000 kr.

Bland förlorarna under samma tidsperiod finns ståltillverkaren SSAB, kommunikationsteknikföretaget Ericsson och riskkapitalbolaget Ratos som samtliga förlorat mer än 60 % av sina värden (exklusive utdelning). En investerad tusenlapp hade efter tio år reducerats till mindre än 400 kr.

1Innehåller de största företagen med ett börsvärde över 10 miljard euro.

Bolagen på Large Cap som har utvecklats mest över 10 årBolagen på Large Cap som har minskat mest över 10 år

(Källa: Hitta Kursvinnare)

Tabellen illustrerar skillnaden på utvecklingen mellan olika bolag och du ser även hur viktigt det är att investera i flera olika värdepapper och på så sätt sprida riskerna. En tumregel är att portföljen ska bestå av 10 till 15 bolag.

2. Investera i flera branscher och länder

Du bör även tänka på att sprida riskerna genom att investera i tillgångar i olika branscher och länder. Att endast fylla på portföljen med fler bolag medför inte per automatik att risken reduceras om de är verksamma inom samma bransch och land. I och med att du investerar i olika länder sprids risken över flera valutor.

Många som sparar har en benägenhet att investera på sin hemmamarknad, vilket egentligen är rätt logiskt.  Då den är enklast att analysera och relatera till. Många av bolagen på Stockholmsbörsen verkar även på internationella marknader, vilket medför en inbyggd diversifiering i olika länder och valutor. Bläddrar man exempelvis i Electrolux årsredovisning ser man att försäljningen i Sverige endast utgör en liten del av bolagets intäkter, övriga intäkter är spridda runt om i världen.

Diversifierad portfölj

En väldiversifierad portfölj som innehåller flera bolag, verksamma i flera olika branscher och länder, kommer reducera risken i din portfölj. Detta innebär att den bolagsspecifika risken minskar, vilken är kopplad till de specifika händelser och faktorer för det specifika bolaget.

När innehaven uppgår till ett 15-tal bolag kommer inte risken att reduceras mer, då portföljen är tillräckligt väldiversifierad (se bild nedan). Ett alternativ till att inneha ett 10-15 bolag kan vara att investera i olika fonder eller investera i några investmentbolag som i sin tur innehåller ett antal aktier.

Totalrisk i aktieportfölj

3. Sprid sparandet över tid

Något man kan tänka på när man vill se över riskerna i sitt sparande är att sprida sina investeringar över tid. Det är väldigt svårt att lyckas sälja aktier på toppen och köpa dem på botten.

Månadssparande är ett riktigt bra alternativ. På så sätt så köper man fler aktier om kurserna går ner och om kurserna stiger så ökar värdet på portföljen (se bild nedan). Det är rätt genialiskt, jag vet.

Att man via Aktieinvest som enda aktör automatiskt kan månadsspara i aktier eller i sparboxen riskspridaren är nästan för bra för att vara sant. För många är det skönt att sparandet rullar på av sig, utan att man behöver titta till det hela tiden. Att man dessutom sprider sina risker på köpet är väl bara en bonus.

Pris vs tid

4. Riskspridaren

Vi har tagit fram en sparbox som heter riskspridaren som hjälper till med just riskspridningen i portföljen. Till vår stora glädje är det en av de mest populära sparboxarna. Sparar man i sparboxen riskspridaren, investerar man i de bolagen med högst marknadsvärde på nio av huvudsektorerna på Stockholmsbörsen.

Riskspridningen i olika branscher kan knappast bli bättre och medför en investering i sektorerna hälsovård, industri, material, teknik, dagligvaror, olja och gas, bank och finans, sällanköpsvaror, samt telekom. Sparboxen innehåller inte riskspridning genom investering direkt i andra länder, vilket man själv kan komplettera med, men notera att många av bolagen i riskspridaren är verksamma på flera marknader.

Sparboxen består av följande bolag

  • AstraZeneca
  • Atlas Copco A
  • Boliden
  • Ericsson B
  • Essity B
  • H&M B
  • Lundin Petroleum
  • Nordea
  • Telia Company

Läs mer om sparboxen

Glöm inte att den största risken är att sparandet inte blir av!

Lycka till!

Mikael Näslund

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.