Kategori Sparande

Lär av mina missar – det är billigare än att göra dem själv

Jag har nog gjort de flesta misstag man kan begå vad gäller investeringar och sparande. Tänker att det borde finnas ett värde att dela med sig av några misstag så att andra inte behöver upprepa dem. Det ska tilläggas att jag med tiden har blivit mer riskavert, så de tidigare strategier jag har haft men omvärderat, kan mycket väl fungera för andra.

Här är några dyrköpta lärdomar som kommit att forma min nuvarande sparstrategi och portföljallokering:

Stora enskilda exponeringar

När jag började spara i aktier var fokus att satsa på några få bolag som jag trodde starkt på för att få hög avkastning, och det snabbt. Jag var jag väldigt entusiastisk och optimistisk. Det fanns bolag som väckte mitt intresse, och beundran. Jag såg möjligheterna, men glömde bort riskerna. Det var emellanåt dyrköpta lärdomar: jag missade flera olika saker.

Två exempel på mindre bra investeringar för min egen del är Ericsson och TeliaSonera under detta årtusendets första decennium (2000-2009). Jag ökade min exponering mot båda dessa relativt mycket innan millenniumskiftet då jag tänkte att båda dessa bolag låg helt rätt i tiden: internet ökade kraftigt och dessa två bolag tillhandahöll infrastrukturen och tjänsterna för att möjliggöra detta. De var dessutom branschledande inom sina respektive segment i de marknader där de var verksamma. Att jag sedan hade svårt att skiljas från dem gjorde att värdet på mitt Ericsson-innehav efter 10 år (2009) hade sjunkit med 84 % (medräknat utdelningar, m.m.) och med 40 % för TeliaSonera. Det finns många olika anledningar till varför dessa bolags aktier tappade mycket under denna period, bland annat så ökade konkurrensen för båda bolagen högst betydligt vilket satte press på både tillväxt och marginaler. Mitt problem var att min relativt stora exponering mot just dessa två bolag straffade min portföljs avkastning rejält. En erfarenhet som jag tyvärr delar med många andra (just dessa två aktier är bland de vanligaste innehaven svenska sparare har), vilket i sin tur kanske är förklaringen till att svensken idag i snitt bara äger aktier i 1,2 bolag.

Ett annat exempel är Nordic Service Partners (NSP), en snabbmatskedja som jag köpte en stor post i 2007. Det var en verksamhet jag trodde mig förstå, jag hade sett framgången med McDonalds och min bedömning var att där fanns en ganska stark underliggande marknadstillväxt och att branschen är förhållandevis robust även i lågkonjunktur. Det jag missade då var att lönsamheten var relativt dålig (framförallt bruttomarginalen som kan vara en god indikator på förväntad lönsamhet då ett bolag slår av på expansionstakten) och det operativa kassaflödet var väldigt svagt. I tillägg hade bolaget förvärvat sig till tillväxt genom lån och goodwillposten i balansräkningen var dubbelt så stor som det egna kapitalet, vilket senare satte bolaget under enorm press. Jag gick in på 95 kr per aktie och sålde för 20 kr (sedan fortsatt aktien ned ytterligare 50 %).

Mest aktier – och mycket Sverige fokus

Som utgångspunkt gillar jag inte att betala förvaltningsavgifter till andra. Jag tänkte att genom att sätta ihop en portfölj med tillräckligt många aktier i bolag jag kände till väl så skulle jag minska risken och ändå kunna slå de flesta fonders avkastning. Så under en lång period så hade jag i huvudsak bara aktier – och då nästan uteslutande svenska bolags aktier. Med tiden, när jag bildade familj och fick mindre tid att följa upp bolagen jag investerat i, så missade jag att göra anpassningar i min portfölj. Och även om jag ägde många svenska bolag med förhållandevis stor andel av sin försäljning i andra valutor, så straffades avkastningen relativt utvecklingen i andra valutor.

Tajma börsens upp och nedgång

Allt går ju i cykler och många gånger har jag försökt tajma upp- och nedgångar för att inte riskera tappa och samtidigt försöka öka på avkastningen och slå index. Tyvärr visade det sig att jag var ganska usel på detta. Visst går börsen i cykler och de flesta gånger har jag haft rätt kring den generella riktningen på 6 till 12 månaders sikt, men ändå så har jag nästan alltid sålt av för stor del av mina värdepappersinnehav för tidigt, och därmed missat när börsen har fortsatt att röra sig uppåt. Sedan har jag samtidigt varit dålig på att kliva på i tid, och även här missat mycket uppgång. Det var först efter jag läst ”The Intelligent investor” av Benjamin Graham (självaste Warren Buffets ledstjärna) som jag insåg att spelet med att tajma upp- och nedgångar är mycket svårt och att de allra flesta investerare tjänar på att ligga kvar med en relativt stor andel aktier, i alla fall om man är långsiktig och kan klara en relativt stor nedgång på kort sikt. Ännu bättre rent statistiskt är om man hela tiden kan köpa lite. När börsen gick nedåt under längre perioder så tappade jag intresse istället för att tänka att jag fick chansen att köpa en del bolags aktier lite billigare, på rea. Jag har räknat ut att för mig hade ett regelbundet sparande givit mig betydligt lägre genomsnittliga anskaffningsvärden i de flesta av mina innehav.

Min nuvarande strategi och portfölj

Med mina dyrköpta lärdomar i bagaget har jag med tiden kommit att utveckla min sparstrategi och portföljallokering. Vad som guidar mig i mina beslut är inget jag kan rekommendera till andra utan var och en måste finna en väg som passar bäst för en själv. Vi har ju alla olika riskbenägenhet, olika behov av likviditet på kort och längre sikt, olika kunskaper och erfarenheter som gör att man har mer eller mindre god kännedom kring olika bolag eller marknader. Det viktiga är att man har en strategi, försöker följa den, och med jämna mellanrum utvärderar och vid behov vågar ompröva den.

Om mina misstag sedan kan hjälpa andra att fundera igenom sina egna strategier utan att behöva betala dyra läropengar så blir jag bara glad. I mitt nästa blogginlägg kommer jag gå igenom hur min nuvarande spar- och placeringsstrategi ser ut. En strategi som jag har hållt mig till de senaste 10 åren och som får mig att sova gott om nätterna, samtidigt som den har genererat en god avkastning.

Undvik framtida misstag

Om du, som jag, har gjort misstag under din sparresa och vill försöka undvika att göra fler i framtiden så kan jag tipsa dig om att månadsspara i våra sparboxar samt färdiga aktieportföljer. Fördelen med detta är att du sprider dina risker, breddar din exponering samt att dina inköp genomförs under både börsens upp- och nedgångar under året.

Börja månadsspara

/Dan Johnson, vd

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.