Kategori Sparande

Planera inför årsskiftet och deklarationen nästa år

Om du gjort försäljningar på din aktie- och fonddepå hos oss behöver du redovisa dina vinster och förluster på en K4.

Spara på börsen

K4 är den blankett som du ska lämna in i samband med din deklaration i början av maj. Där redovisar du dina värdepappersförsäljningar med inköpspris (omkostnadsbelopp), antal och försäljningssumma vilket på sista raden ger en vinst eller förlust som du ska skatta för.

Hos oss kan du beställa en färdig K4 där alla transaktioner som ska redovisas till Skatteverket kommer med. Du kan beställa den hos kundservice eller själv via din internetdepå. Beställer du den via internet och skriver ut den själv kostar den 99 kronor. Om du vill få din K4 hemskickad och beställer den av kundservice, kostar den 199 kronor.

Se över årets transaktioner

Om du har gjort affärer som resulterat i vinst eller förlust, är det en god idé att se över vad som går att kvitta. Har man efter att ha kvittat alla transaktioner vinster eller förluster över, kan man också passa på att plocka fram eventuella vinster eller förluster som man har i sin depå för att kunna kvitta så mycket som möjligt.

Väljer man att ta fram vinster eller förluster får man göra en så kallad aktievändning. En aktievändning går ut på att du säljer aktien och sedan köper tillbaka den. För att Skatteverket ska godta detta krävs dock att man har tagit en verklig kursrisk (alltså att kursen ska ha kunnat förändras) och därför kan det vara klokt att vänta till följande handelsdag för att köpa tillbaka aktien.

Att kvitta vinster/förluster

Normalt sett kan du kvitta aktievinster mot aktieförluster rakt av om du har aktierna på en vanlig traditionell depå.

Exempel:

Du har sålt Aktie A och gjort 10 000 kronor i vinst. Du har också sålt Aktie B, fast där gjorde du en förlust på -9 000 kronor.

Då kan du kvitta vinsten mot förlusten, dvs. 10 000 – 9 000 kronor och betalar reavinstskatt 30 % på 1 000 kronor vilket ger 300 kronor i reavinstskatt.

Hade du inte sålt något med förlust så hade du betalat vinstskatt, 30 %, på 10 000 kronor vilket hade blivit 3 000 kronor i reavinstskatt.

Har du köpt eller sålt onoterade aktier är det enbart fem sjättedelar av vinsten/förlusten som går att kvitta. Gäller det fonder och noterade aktier kan man kvitta hela vinsten mot hela förlusten.

Sålt teckningsrätter? Då får du räkna hela försäljningen som en vinst.

Ge bort aktier till någon annan

Det går att ge bort aktier med förlust i gåva till någon som har en vinst på en aktieförsäljning som hen inte kan kvitta. Sedan gåvoskatten togs bort har det här blivit ett ganska vanligt sätt att reglera vinst och förlust inom familjen. Vid gåva är det viktigt att gåvogivaren för över aktierna till gåvotagaren innan dessa säljs. Gåvotagaren tar då över gåvogivarens anskaffningsvärde och kan därmed använda dennes latenta vinst eller förlust.

Här har vi sammanställt fler tips inför deklarationen.

Beställ K4 till deklarationen

Beställ din K4 via internettjänsten eller telefon 08-5065 1700.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.