Kategori Sparande

Så här tänker jag kring hållbarhet, hållbara investeringar och att plogga!

Alla pratar om hållbarhet, men vad betyder det egentligen och hur kan man spara hållbart?

Jag tycker Brundtlandrapporten från 1987 beskriver innebörden av en hållbar utveckling riktigt bra: Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Kopplingen till sparande är faktiskt enkel. Man konsumerar det man behöver idag och sparar sedan resten kapitalet för eventuell konsumtion senare. Att man samtidigt gör en insats för en hållbar utveckling är en bonus.

Jag tänker på liknande sätt för både hållbarhet och sparande. Små insatser under lång tid kommer göra skillnad. Jag gillar enkla, men helt geniala initiativ som till exempel det som Erik Ahlström dragit igång. Där man uppmuntras att plogga, vilket går ut på att man plockar skräp samtidigt som man joggar. Detta har nu blivit en folkrörelse och det gör naturligtvis stor skillnad för vår miljö redan idag, men framför allt på lång sikt. Jag som älskar löpning och att vara ute i naturen, ploggar så mycket jag kan när jag är ute och tränar. Ett tips är att alltid ha med sig en liten påse för att kunna plocka med sig lite skräp och slänga det i närmaste soptunna. Heja!

Kan man skapa samma beteende avseende sparande så ger man sig själv möjlighet till en bättre ekonomi för att förverkliga sina drömmar.

Har man möjlighet att månadsspara 500 kr och erhåller en avkastning på 10 % per år, uppgår sparandet till 102 000 kr efter 10 år och efter 20 år uppgår sparandet till 380 000 kr.

År   Marknadsvärde   Sparbelopp     Avkastning

5 år           39 000 kr       30 000 kr          9 000 kr

10 år       102 000 kr       60 000 kr        42 000 kr

15 år       207 000 kr       90 000 kr      117 000 kr

20 år       380 000 kr     120 000 kr     260 000 kr

Små insatser under lång tid gör skillnad oavsett om det gäller sitt sparande, miljön eller att plogga.

Spara hållbart

Vill man spara i hållbara bolag så kan man på ett enkelt sätt göra det hos Aktieinvest. Hos oss kan man genom verktyget S-Ray, som baseras på matematiska algoritmer, Big data och hanterar över 150 miljoner datapunkter, hitta de hållbara aktierna som du vill ta med i ditt sparande. Du kan snabbt leta fram de bolag som bäst efterföljer FN:s internationella principer (GC), kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Men även hitta de bolag inom sin industri med bäst betyg avseende miljömässigt, socialt och företagsstyrning (ESG).

Utöver detta så kan man erhålla information utifrån preferenser avseende bolags involvering inom åtta olika områden, t.ex. tobak, vapen eller fossila bränslen.

Man kan alltså välja om man vill ta del av denna data för att spara hållbart. Det finns uppgifter som påvisar att bolag som är framgångsrika med sin hantering av hållbarhetsfrågor, även utvecklas väl ekonomiskt och är lönsamma. Det handlar alltså om bolag som tar ansvar.

Hållbarhetsboxen

Hållbarhetssparboxen är det senaste tillskottet bland våra sparboxar och lanserades i slutet av februari 2018. Sparboxen gör det enkelt att spara i de bolag som är mest hållbara i vårt utbud. Sparboxen innehåller totalt sex aktier, varav två från Sverige, två från Europa och två från Nordamerika. Detta medföra att man sprider sin exponering över flera geografiska områden. Sparboxen innehåller bolag i flera olika branscher apropå riskspridning och har snabbt blivit väldigt populär.

Hållbarhetsboxen

Här är aktierna i Hållbarhetssparboxen:

Assa Abloy  Sverige  Utveckling 3,9 % (18-02-26 – 18-06-08)

Leverantör av lås- och dörrlösningar

Bolaget bildades 1994 i samband med sammanslagning av svenska säkerhetskoncernen Securitas, låsverksamhet Assa och finländska Metras låsdel Abloy. Produktutbudet omfattar mekaniska lås- och låssystem, entréautomatik, elektromekaniska och elektroniska lås samt säkerhetsdörrar och beslag. Europa är den största marknaden följt av Nordamerika.

Husqvarna  Sverige  Utveckling -0,2 % (18-02-26 – 18-06-08)

Tillverkar produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel

Husqvarna har anor tillbaka till 1600-talet. Bolaget ägdes av av Electrolux mellan 1978 och 2006, då bolaget delades ut och åter blev ett eget bolag. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, gräsklippare, etc. Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.

BE Semiconductor Industries  Nederländerna  Utveckling -25,6 % (18-02-26 – 18-06-08)

Elektronikindustri

Bolaget grundades 1995 och har sitt huvudkontor i Nederländerna. Bolaget är verksamt inom den globala halvledar- och elektronikindustrin, produkterna ingår i datorer, bilar, mobiltelefoner etc. Bolaget har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

Bakkafrost  Färöarna Utveckling 23,4 % (18-02-26 – 18-06-08)

Laxproducent

Bolaget från Färöarna grundades 1968 och är idag en av världens största laxproducenter. Bolaget kommunicerar avseende vikten av hållbarhet i bolagets vision och följer de högsta standarderna för att leva upp till dessa hållbarhetsmål.

Praxair    Utveckling 11,0 % (18-02-26 – 18-06-08)

Leverantör av kemikalier och specifikt industrigaser

Bolaget grundades av Carl Von Linde 1907, allstå inte Carl Von Linné. Praxair är störst i Nordamerika och världens tredje största bolag inom sin bransch. Det finns något som heter dividend champions och Praxair har precis kvalat in det fina sällskapet. Det innebär att de ökat sin utdelning 25 år i rad (från 0,13$ till idag 3,3$ vilket ger en direktavkastning på ca 2,1 %).

Telus Corporation  Canada  Utveckling 3,9 % (18-02-26 – 18-06-08)

Telekommunikationsbolag

Det kanadensiska telekommunikationsbolaget grundades 1990 och erbjuder telekommunikationstjänster såsom internet access, video, tv etc. Bolaget har ökat utdelningen de senaste 16 åren, en utdelning som betalas ut kvartalsvis.

Hålbarhetsboxens utveckling

Hållbarhetsboxen har haft en utveckling på 2,7 procent sedan starten den 26 februari 2018, att jämföra med OMXS30GI (inkl. utdelningar) som under samma period utvecklats med 1,1 procent. Att slå index är alltid trevligt, men ni som läst mina tidigare blogginlägg vet att jag är en förespråkare av långsiktighet gärna kombinerat med månadssparande. Den kombinationen tillsammans med sunt förnuft är allt man behöver för att bli framgångsrik i sitt sparande.

Kriterier för sparboxen: Hållbarhetsboxen innehåller bolag som bäst efterföljer FN:s internationella principer (GC) kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolag med bäst betyg inom sin industri miljömässigt, socialt och företagsstyrning (ESG). Totalt sex aktier, varav två från Sverige, två europeiska och två från Nordamerika. Aktierna i boxen ses över en gång per år. Bolag som är verksamma inom spel, fossila bränslen, försvar, alkohol, vuxenunderhållning, kärnkraft, stamceller, tobak och vapen har valts bort.

Om innehaven ändras kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens sammansättning. De innehav du redan investerat i kommer vara kvar på din depå. Du väljer själv om du vill sälja dem eller behålla dem långsiktigt.

När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Är du inte medlem betalar du 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.

Stort lycka till med ditt hållbara sparande och glöm inte att plogga under tiden som sparandet växer.

/Mikael

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.