Kategori Sparande

Ha den äran!

Imorgon är det den internationella kvinnodagen. För några år sedan var det den dagen på året som media diskuterades jämställdhetsfrågor och det var ok att höja rösterna om frågor med kvinnlig karaktär kring fikabordet och i sociala medier. Mycket har hänt sedan dess. Frågan är om vi är klara?

Efter en höst fylld av #metoo, flera år av en något ökad andel kvinnor i företagsledare och styrelseledamöter och ett starkt ökat intresse för jämställdhetsfrågor i media dagligdags så kan man tycka att vi gått från att verkligen behöva en kvinnodag till att det numera är kvinnornas dag varje dag. Tyvärr är det inte så enkelt. Diskussioner och medialt utrymme är nämligen något helt annat än reell makt och minskade klyftor när det kommer till löner och representation i det högsta skiktet av näringslivet.

Som ett exempel så släppte stiftelsen Allbright i måndags sin rapport Börsens dolda makthavare som utredde valberedningarnas könsfördelning och dess påverkan. Valberedningarna sitter på en otroligt stor makt när det kommer till börsen och hur våra bolag styrs. De är mellanhanden mellan ägarna och styrelsen, styrelsen som i sin tur utser VD. Deras sammansättning, erfarenheter, kompetens och insikter påverkar i allra högsta grad hur svenskt näringsliv och börsbolagen utvecklas inom viktiga frågor där jämställdhet är en.

Rapporten visar att valberedningarna endast har 13 procent kvinnor. Exakt samma siffra som för sex år sedan. Det finns 1 206 platser i svenska valberedningar, på dessa stolar sitter det alltså totalt 159 kvinnor och 1 047 män. 57 procent av bolagen har valberedningar utan någon kvinna alls. Rapporten är läsvärd, du hittar den här.

Finansbranschen, där jag tillbringat hela min karriär, har alltid varit ökänd som ett mansnäste. Och även om det blivit väldigt mycket bättre med åren så är det tydligt att det fortfarande saknas förebilder. Kvinnliga VDs, kvinnor i ledningarna och i finansstyrelserna är fortfarande för få. Det märks inte minst när jag är ute och föreläser bland unga och alltid blir överöst av återkoppling från tjejerna på plats. De berättar ofta att de nu fått något att sikta på, en inspiration till att det går att vara kvinna och VD, kvinna inom finans och kvinna som tar plats på de klassiskt manliga scenerna.

På Internets alla aktieforum specifika för just kvinnor ser man också att behovet att lära sig mer om aktier, börsen och sparande är enormt. Kvinnor vill förändra dagens snedfördelning kring vilka som sparar i aktier. Man vill ta tillbaka den ekonomiska makten, eller åtminstone dela den med sin partner. Utmärkt, säger jag. Utan ekonomisk makt och pengar på depån är det svårt att förändra sin vardag, sitt liv och sin framtid.

Det är också därför som vi på Aktieinvest fortsätter att arbeta med att inspirera fler kvinnor till aktiesparande. Självklart är vi lika måna om att fler män också lär sig mer om aktier och ett sunt aktiesparande men en vecka som denna tycker jag att vi kan kosta på oss att prata om just kvinnorna. Vi var först i Sverige med en jämställd sparprodukt ifjol, en sparbox som fått väldigt många kvinnor (och män) att närma sig börsen och ett aktiesparande för första gången. Föremålet helgar medlen, ni vet.

Att vi också tänker på hur vi kommunicerar, var vi kommunicerar och till vem har gjort att vi ökat vår andel kvinnliga kunder. Hela 55 procent av fjolårets nya kunder var kvinnor. Vi försöker också att tänka aktivt på en jämn könsfördelning när vi rekryterar nya medarbetare. Just nu är vi fler kvinnor än män både bland alla anställda och i vår ledningsgrupp. En snedfördelning som jag som VD kämpar med. Just nu är det viktigt för oss att också hitta fler kompetenta män. Därför är den fråga prioriterad och av våra åtta senaste rekryteringar återfinns fyra kvinnor och fyra män.

Varför fokuserar vi på allt detta? Vi blir ett bättre bolag när vi är mer jämställda. Och när vi har en mångfald sett till bakgrund, erfarenhet och så vidare. Vi måste också spegla verkligheten när vi tar fram nya produkter, digitala tjänster och pratar med våra kunder. Det är därmed alltså även en given affärsfråga som de facto påverkar sista raden. Det borde fler bolag tänka på.

/Therese

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.