Kategori Jämställdhet, Sparande

Framtidsfeministens jämställda sparbox uppdaterad

Förra veckan uppdaterade vi flera av våra sparboxar på Aktieinvest. Här berättar Sandra Bourbon om uppdateringen av sparboxen Framtidsfeministen.

Investeringsanalys

Jag ser över portföljen en gång var sjätte månad. Däremellan månadssparar jag, vilket innebär att jag köper aktier i samtliga åtta bolag varje månad. Det gör jag genom att månadsspara i sparboxen Framtidsfeministen via Aktieinvest, vilket kostar 20 kr/mån (10 kr/mån om du är medlem i Aktiespararna).

I min investeringsanalys går jag igenom stegen:

  • Bolaget ska vara jämställt (minst 40/60-fördelning i högsta ledningen för att väljas in)
  • Ge utdelning
  • Lätt att förstå och ljus framtid
  • Bolaget ska växa och ha stabila vinstmarginaler (finns att se på borsdata.se)
  • Sprida risken i minst 5 branscher

Förändring i portföljen

Efter den senaste analysen åker Swedbank ut och Knowit kommer in i portföljen.

Knowit är ett konsultbolag inom digitala lösningar som nyligen blivit jämställt. Knowit har ca 2000 anställda på över 20 platser i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Bolaget är medelstort (Mid Cap) och har ett börsvärde kring 4 miljarder kronor.

Jag har hört mycket gott om deras jämställdhetsarbete och de har bland andra Helena Tronner som hjälper andra bolag att bli mer jämställda. Du hittar en intervju med henne här: Bli rik på jämställdhet med Helena Tronner.

Vad behöver du göra nu?

Om du månadssparar i vår jämställda sparbox via Aktieinvest kommer din nästa månadsinsättning vara enligt den nya portföljen, det vill säga med Knowit istället för Swedbank. Du väljer själv om du vill sälja eller behålla de Swedbank-aktier som du äger. Vill du sälja dem gör du det enkelt genom ”andelsorder”-säljknappen och betalar då courtage. Är du osäker på hur du ska göra och vad det kommer att kosta rekommenderar jag att du ringer Aktieinvests kundservice.

/Framtidsfeministen TwitterInstagram och Facebook

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Mina egna aktieinnehav redovisas i Framtidsfeministens sparbox. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.