Kategori

Det beror på vilket typ av bolag och vilken stadie bolaget är i, t.ex. på NGM och First North är teckningsoptioner vanligast medan stora och medelstora bolag på Large Cap och Mid Cap är mer varierande där t.ex. aktiesparprogram är vanligt förekommande.