Kategori

Portföljspar är ett hjälpmedel för dig som inte har tid eller intresse av att följa med i det som händer på marknaden. Det är ett helt enkelt ett sparande som sköter sig självt.

Läs mer om Portföljspar