Kategori

Idag finns det i allt större utsträckning information som gör det möjligt att utvärdera bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt finns det framförallt allmän information kring stora noterade bolag, bland annat då dessa bolag omfattas av krav kring hållbarhetsrapportering.

I vår tjänst presenteras hållbarhetsdata för aktier utifrån data som har plockats upp av ett AI-verktyg. Därmed kan det inte göra en objektiv bedömning av aktien om det saknas data om bolaget.