Kategori

Dina transaktioner hittar du i inloggat läge under ”Mina sidor” och därefter ”Mina transaktioner”.

Här väljer du först vilken depå det gäller och sedan kan du sortera utifrån tidsperiod, transaktionstyp samt värdepapper. Saknar du någon transaktionstyp eller värdepapper så beror det på att denna inte förekommer i transaktionshistoriken.