Kategori

För att mäta bolags påverkan på samhället utgår vi ifrån FN:s internationella principer Global Compact. De inkluderar kriterier kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

I vår tjänst får bolag ett betyg mellan 0-100 beroende på hur pass väl det lever upp till dessa kriterier. Ju högre betyg – desto mer hållbart är bolaget.

Dessa principer gäller för alla bolag, oavsett bransch. Till exempel är korruption ett problem som finns i flera olika branscher. Därför kan du använda måttet för att jämföra bolag i olika branscher.