Kategori

Vårt miljömått för aktier är baserat på ESG.

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”. Det är ett hållbarhetsmått som används för att utvärdera bolag utifrån kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor.

Utifrån de olika kriterierna för ESG får bolag i vårt sortiment ett betyg från 0 till 100, där 100 är det mest hållbara. Dessutom har bolag med ett högt ESG en bättre riskjusterad avkastning.

När du tittar på datan är det bäst att jämföra bolag inom samma sektor. Det beror på att bolagen utvärderas utifrån kriterier som är relevant för den sektor som bolaget är verksamt i. Till exempel är energiförbrukning viktigt inom tung tillverkningsindustri, men inte alltid inom tjänstesektorn.