Kategori

Klimatmåttet mäter i vilken utsträckning bolag bidrar till den globala uppvärmningen.

Varje bolag som rapporterar kring utsläpp får en temperatur på 1,5 °C, 2 °C, 2,7 °C eller > 2,7 °C. Temperaturen återspeglar den troliga globala temperaturförändringen som bolaget bidrar till på lång sikt.

Enligt Parisavtalet är målsättningen att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Därmed är det mer hållbart för bolag att ha en så låg temperatur som möjligt för klimatmåttet.