Kategori

Med våra hållbarhetspreferenser kan du sortera bort bolag utifrån deras involvering inom olika områden, t.ex. tobak, vapen eller fossila bränslen.

För att flaggas för ett område måste bolaget få minst 5 % av sina intäkter därifrån.

Du kan använda hållbarhetspreferenserna i vår hållbarhetsfiltrering för aktier.