Kategori

Vårt klimatmått för aktier mäter i vilken utsträckning bolag bidrar till den globala uppvärmningen. Varje bolag som rapporterar kring utsläpp får en temperatur på 1,5 °C, 2 °C, 2,7 °C eller > 2,7 °C. Bolag som har valt att inte redovisa sina utsläpp markeras med 3 °C. Därför är det bättre för bolag att redovisa sina utsläpp och istället få ett bättre betyg för klimatmåttet.