Kategori

Nu kommer du som månadssparar i en Sparbox att behöva välja om du vill följa med i  ändringar av sparplanen vid kommande revideringar av sparboxar. Detta gör du enklast genom att logga in i onlinetjänsten.