Kategori

Global Compact är FN:s internationella principer. De inkluderar kriterier kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.