Kategori

Ett individuellt pensionssparande (IPS) är ett konto där ditt sparande är bundet till din pension med särskilda utbetalningsregler. Sparandet kan placeras både i aktier och fonder. Man omplacerar utan skattekonsekvenser under spartiden. Istället för kapitalvinstskatt betalar man en årlig avkastningsskatt som varierar i relation till statslåneräntan. Utbetalningar från depån beskattas med 30 % inkomstkatt.

Observera att avdragsrätten för IPS-sparande togs bort 1 januari 2016 och finns nu endast kvar för de som helt saknar tjänstepension eller som har inkomst från näringsverksamhet. För övriga är det inte längre förmånligt att sätta in pengar på den här typen av konto.

Alternativ till ett sparande på en IPS kan du läsa mer om här: Läs mer om eget pensionssparande >.