Kategori

Vi vill mana till stor försiktighet med alla typer av investeringar mot Ryssland. Osäkerheten är väldigt stor just nu och det är svårt att veta när läget kommer att stabiliseras igen.