Kategori

Vi har ingen ”Paus-funktion” till ett månadssparande.

Vill du inte att en dragning genomförs behöver du ta bort det månadssparandet. Klicka på ”Mina sidor” och därefter ”Mina månadsspar”. Välj sedan ”Visa detaljer” och klicka på ”ta bort månadssparandet”.
När du önskar återuppta månadssparandet igen lägger du upp ett nytt månadssparande.

Du kan även kontakta kundservice på telefonnummer 08-5065 1700 så hjälper vi dig.