Kategori

I vår tjänst kan du hitta gröna aktier till ditt sparande med hjälp av hållbarhetsdata.

Du kan filtrera bland aktier utifrån:

  • Miljö (ESG) som används för att utvärdera bolag inom samma sektor utifrån kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor.
  • Socialt ansvar som är baserad på FN:s internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
  • Klimat som mäter i vilken utsträckning bolag bidrar till den globala uppvärmningen.
  • Hållbarhetspreferenser som visar bolags involvering inom kontroversiella områden, t.ex. tobak, vapen eller fossila bränslen.

Läs mer om hållbarhetsdata för aktier.