Kategori

Hållbarhetsdatan i vårt tjänst är baserad på data som plockas upp av ett AI-verktyg. Därmed görs ingen subjektiv bedömning av bolagen.

Därför kan det vara bra att kombinera olika hållbarhetsmått för att hitta hållbara aktier. Till exempel kan det vara bra att utesluta bolag som är involverade i ett kontroversiellt område såsom fossila bränslen, tobak eller vapen.

Sedan kan det även vara bra att göra sin egen bedömning utifrån exempelvis bolagets affärsmodell.

Hållbarhetsdatan ska inte ses som ett facit utan som underlag till din investeringsprocess.

Tänk på att jämföra bolag inom samma sektorn om du tittar på aktiens Miljö (ESG)-betyg.