Kategori

Om en person vill gå ur klubben behöver ni brevledes meddela oss hur denna delägare ska lösas ut från den samägda depån. Antingen kan vi föra över den avgående medlemmens andel till en depå i den personens namn, eller så kan ni lösa detta utanför depån. I båda fallen behöver brevet innehålla ett godkännande, genom namnunderskrift, från klubbens kontaktperson och den avgående medlemmen.

Bifogat i brevet behöver vi även ett nytt avtal för samägd depå, undertecknat av samtliga kvarvarande medlemmar. Om den avgående medlemmen önskar behålla sin andel och flytta över innehavet till ett annat institut behöver vi även uppgifter om till vilket institut samt depånummer innehavet ska flyttas.

Vid dödsfall

Den avlidnes del

Den avlidnes del av sparklubben ska brytas ut och flyttas över till en preliminär depå. Detta administrerar Aktieinvest. Ett brev kommer att skickas till dödsboet med information om hur dödsbodelägarna ska gå tillväga.

Aktieinvest avvaktar sedan på bouppteckning innan vidare åtgärd tas.

Resterande medlemmar i klubben

De medlemmar som är kvar har två alternativ, fortsätta sparklubben eller avsluta sparklubben.

  • Fortsätta sparklubben: ​De kvarvarande medlemmarna måste öppna upp en ny sparklubb. Förutom det nya avtalet ska även ett brev bifogas som undertecknas av kontaktpersonen. I brevet skriver ni att ni önskar flytta era andelar till den nya depån.
  • Avsluta sparklubben: De kvarvarande medlemmarna får en ny preliminär depå öppnad av oss (de behöver INTE inkomma med några handlingar, vi sköter detta) Detta är av skattetekniska skäl. Kontaktpersonen behöver inkomma med ett uppdrags brev som denne skriver under. I brevet skriver ni att ni önskar avsluta depån.

Om kontaktpersonen är kvar i livet behöver kontaktpersonen inkomma med uppdragsbrevet: krav på vidimerad ID-handling på kontaktpersonen.

Om kontaktpersonen är avliden behöver samtliga medlemmar signera uppdragsbreven: krav på vidimerade ID-handlingar på samtliga medlemmar.

Utbetalningar

  1. Om sparklubben vill avsluta och kontaktpersonen lever: Utbetalningen ske till det föranmälda kontot.
  2. Om sparklubben vill avsluta och kontaktpersonen är avliden: Sparklubben behöver inkomma med registrering av nytt bankkonto. De kan inte göra utbetalning till den avlidne kontaktpersonen då dess konto tillhör dödsboet.
  3. Om sparklubben vill avsluta och betala till samtliga medlemmar: Sparklubben behöver inkomma med information ifrån samtliga medlemmar om dess bankkonton.