Kategori

För att återkalla en fullmakt skickar du in en skriftlig återkallelse till oss på Aktieinvest per brev. Gäller det en minderårigs depå är det föräldrarna som skriver under återkallelsen.