Kategori

I den typ av attack som vi har utsatts för har förövaren ofta två sätt att utöva utpressning på: att skada verksamheten genom att kryptera data, samt att exfiltrera data vilket betyder att ta känslig data för möjlighet till publicering.

I vårt fall vet vi att förövaren har krypterat den data som vi har lagrad i våra administrativa miljöer, medan själva handelsplattformen är helt opåverkad. Vi vet även att förövaren har kommit över en mycket liten del av den data som funnits.