Kategori

Om ni vill att ytterligare en person ska ingå i aktiesparklubben ska ni skicka in ett nytt avtal för samägd depå tillsammans med ett brev undertecknat av kontaktpersonen för aktiesparklubben. I brevet ska det framgå att den gamla samägda depån ska avslutas och att innehavet överförs till den nya depån. Avtalsblankett för samägd depå hittar du här.