Planerat underhåll Under helgen utför vi ett planerat underhållsarbete i våra driftsmiljöer. Detta påverkar inte dig som kund utan det går bra att logga in och utföra ärenden.
 Kategori

Om ni vill att ytterligare en person ska ingå i aktiesparklubben ska ni skicka in ett nytt avtal för samägd depå tillsammans med ett brev undertecknat av kontaktpersonen för aktiesparklubben. I brevet ska det framgå att den gamla samägda depån ska avslutas och att innehavet överförs till den nya depån. Avtalsblankett för samägd depå hittar du här.