Kategori

Ja, den attack som Aktieinvest utsatts för är designad för att slå mot våra interna arbetsverktyg och inte själva handelsplattformen. Det har säkerställts genom ett omfattande analysarbete i samarbete med erkända experter inom cybersecurity.